Nieuws

Ewout Frankema and Marlous van Waijenburg winnen Arthur H. Cole Prize

Gepubliceerd op
25 september 2013

Prof. Ewout Frankema en onderzoeker Marlous van Waijenburg hebben de Arthur H. Cole Prize ontvangen voor het beste artikel dat tussen juni 2012 en juni 2013 verscheen in de 'Journal of Economic History' onder de titel “Structural Impediments to African Growth? New Evidence from Real Wages in British Africa, 1880-1965.”

Samenvatting

De schijvers vatten hun artikel als volgt samen: "In recente literatuur over de historische factoren van Afrikaanse armoede is vooral de nadruk gelegd op structurele barrières voor Afrikaanse groei, zoals nadelige geografische ligging, zwakke instituten of etnische heterogeniteit. Maar is armoede in Afrika een aanhoudend fenomeen? Dit artikel controleert deze veronderstellingen aan de hand van historische data. Door schattingen van het Afrikaanse inkomen terug te duwen in de tijd, vergeleken we salarissen voor ongeschoolde arbeid in de stedelijke omgevingen van negen Britse Afrikaanse koloniën (1880-1965). We ontdekten dat Afrikaanse lonen ruim boven het bestaansminimum waren, en beduidend hoger waren dan de lonen in Azië"

Ewout Frankema is professor Agrarische- en Milieugeschiedenis aan Wageningen University.

Marlous van Waijenburg is promovendus aan Northwestern University in Chicago.