FSC keurmerk

Nieuws

FSC-keurmerk onder vuur

Gepubliceerd op
2 september 2013

Nederlandse bosbeheerders hebben niet zo veel op met het FSC-keurmerk. Zij vinden dat er te veel administratieve rompslomp en overbodige controles aan vast zitten. Frits Mohren begrijpt de kritiek, maar is tegen het afschaffen van het keurmerk, vooral ook omdat je zo de kwaliteit van de houtketen kunt bewaken. Hoewel: zelfs in het Forumgebouw is fout hout gebruikt.

Voor bosbeheerders was het simpel: dankzij het FSC-keurmerk zou hun hout een kwaliteitsstempel krijgen en daardoor in waarde stijgen. Dat kwaliteitsstempel kregen ze, maar van waardestijging is geen sprake. Wel van extra kosten, extra bureaucratie en extra controles. “Wel de lasten, niet de lusten,” zo vatten veel bosbeheerders het samen, en dus zijn bijvoorbeeld grote houtproducenten als nationaal park De Hoge Veluwe, het Utrechts landschap, het Drents landschap en landgoed Twickel met het keurmerk gestopt. Datzelfde geldt voor 30 procent van de leden van de Unie van Bosgroepen. In Trouw van afgelopen maandag zei Simon Klingen van het Utrechts Landschap dat ze voortaan een ‘eigen merk’ op hun hout gingen zetten: het Utrechts Landschap. Mensen kunnen zo hout kopen uit hun eigen bos. Lokale controle op kwaliteit zonder extra kosten en rompslomp. Met dezelfde zekerheid dat het ‘goed hout’ is als FSC-hout.

Frits Mohren, zelf een kleine boseigenaar, begrijpt en onderschrijft (ook in Trouw) de kritiek op het FSC-keurmerk. “Het keurmerk heeft Nederlandse boseigenaren inderdaad  niet gebracht wat ze ervan verwacht hadden,” zegt hij. “Het brengt bijvoorbeeld niet meer op dan hout zonder keurmerk. Maar het kost wel meer door alle regels waar je aan moet voldoen. Begrijp me niet verkeerd: voor de bescherming van het tropisch regenwoud is het vaak een goed instrument. Maar in Nederland is het bosbeheer al heel goed geregeld. Het keurmerk voegt daar weinig aan toe, behalve veel rompslomp.”

In de tropen leidt certificering dan wel vaak tot verbetering van het bosbeheer, en draagt in die zin ook bij aan het tegengaan van de achteruitgang van het bos, maar ontbossing is vaak vooral het gevolg van veranderingen in het landgebruik. Bijvoorbeeld door uitbreiding van landbouwgrond of grootschalige aanleg van oliepalmplantages. Frits Mohren: "En daartegen helpt certificering van bosbeheer niet.”

Toch is Mohren voorstander van het keurmerk, ook in Nederland. “Het gaat niet alleen om het bosbeheer, maar om de hele handelsketen, ook van tropisch hout. Daar is nog veel mis. Neem bijvoorbeeld de naaldhoutpanelen die zijn gebruikt bij de bouw van het Forumgebouw hier op de Wageningse campus. Aan de kwaliteit daarvan kon je zien dat het wel eens uit een oerbos afkomstig zou kunnen zijn. En dan had het niet gekapt mogen worden. Toch had het een FSC-keurmerk. En dankzij dat keurmerk kon ik achterhalen waar het hout vandaan kwam. Inderdaad uit een oerbos in de Verenigde Staten. Zogenaamd legaal gekapt vanwege een wegverbreding. Maar de aannemer had wel veel meer gekapt dan waarvoor hij vergunning had. Dankzij het keurmerk kom je daar dus achter en kun je maatregelen nemen om de keten verder te verbeteren.”

FSC-Nederland heeft inmiddels gereageerd op het verhaal in Trouw. Men laat weten dat de regeling in 2014 zal worden herzien, met name op het gebied van de overbodige controles, mede naar aanleiding van de kritiek van veel boseigenaren.