Project

Fair Trade in Ede - Markt en positie van de Wereldwinkel

De wereldwinkel Ede kan de komende jaren een groeiend aantal klanten verwachten en haar omzet vergroten. De landelijke trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam consumeren biedt voldoende draagvlak voor het concept van de wereldwinkel. Met een aankoop in de wereldwinkel laat de klant zien een bijdrage te willen leveren aan de verbetering van welvaart en welzijn van producenten in derde-wereldlanden.

wereldwinkel2.jpg

Deze constatering komt voort uit een onderzoek dat de wetenschapswinkel van Wageningen UR uitvoerde in opdracht van de wereldwinkel Ede. De wetenschapswinkel onderzocht de mogelijkheden voor het versterken van de relatie met bestaande klanten en het aantrekken van nieuwe klanten. De onderzoeksresultaten zijn vertaald in praktische aanbevelingen om de positie van de wereldwinkel in Ede te verbeteren.

Sinds de start van de wereldwinkel in Ede, in september 1991 heeft zowel de winkel als het assortiment grote veranderingen ondergaan, waaronder twee verhuizingen en een transformatie. In de loop van de jaren is het assortiment verbreed en is de kwaliteit van de producten sterk verbeterd. Er kan beter ingespeeld worden op de vraag vanuit de noordelijke landen en ook het aantal producenten groeit flink.

In de loop van 2005-2006 is de omzet van de wereldwinkel in Ede achtergebleven bij de verwachte omzet. Uit het Jaaroverzicht 2005 van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels blijkt dat de situatie in Ede niet noemenswaardig afwijkt van het landelijke beeld. Het bestuur in Ede vroeg zich af wat de redenen van het grote verlies zouden kunnen zijn. Moest de reden binnen de winkel gezocht worden, bijvoorbeeld in het aanbod en presentatie in de winkel, of in de organisatie en bemensing van de winkel? De redenen konden ook binnen de gemeente Ede liggen, bijvoorbeeld omdat het Edese publiek niet komt winkelen in de wereldwinkel, of omdat de producten dan wel de prijzen niet voldoen aan de verwachtingen van het winkelende publiek.

De leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag van Wageningen Universiteit voerde een marktonderzoek uit, in samenwerking met bestuur en vrijwilligers van de wereldwinkel. De onderzoeksresultaten zijn vertaald in praktische aanbevelingen. Versterking van de positie van de wereldwinkel in Ede kan op drie manieren gerealiseerd worden:

  1. verhogen van de toegankelijkheid
  2. vergroten van de zichtbaarheid
  3. professionalisering van het winkelconcept.

Landelijk gezien is dit onderzoek ook interessant voor wereldwinkels in vergelijkbare situaties. De landelijke vereniging van wereldwinkels biedt vanaf 2007 deelname aan in een franchise formule en de nieuwe organisatie Fair Support gaat concrete ondersteuning aanbieden aan de bijna 400 wereldwinkels in Nederland. Hiervoor is het van belang zicht te hebben op het marktpotentieel en omzetgroei. De resultaten van dit onderzoek in Ede zullen verwerkt worden in een module, die door de winkelbegeleiders van Fair Support gebruikt gaat worden. Het voorbeeld uit Ede biedt inspiratie voor andere wereldwinkels die ook bezig zijn hun ontwikkelstrategie voor de komende jaren te bepalen en hun marktaandeel te vergroten.

Afronding

Maart 2007

Download

Opdrachtgever

Wereldwinkel Ede

Projectcoƶrdinatie

Jet Proost Communicatie Advies Laarweg 18, 6721 DE Bennekom. Tel 0318- 431 456. E-mail jet.proost@planet.nl

Uitvoering

Ynte van Dam en Kirsten van Gorkum (Leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag, Wageningen Universiteit)

Financiering

Wetenschapswinkel, Wageningen UR