Project

Fairtrade Gemeente Renkum

De Wetenschapswinkel ontwikkelt scenario’s voor gemeente Renkum om de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te behalen en te behouden.

winkelschap met Fairtrade producten

De gemeente Renkum wil een Fairtrade gemeente worden. De gemeente heeft hulp gevraagd aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR om de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te behalen en in de toekomst te behouden. De Wetenschapswinkel heeft hiervoor een communicatieplan ontwikkeld. Andere gemeenten die Fairtrade-ambities hebben kunnen met dit plan inspiratie opdoen.

Wat is een Fairtrade gemeente?

In een Fairtrade Gemeente gebruiken en/of verkopen gemeentelijke diensten, supermarkten, horecabedrijven, ondernemingen, instellingen en organisaties Fairtrade producten. In België, Canada, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië is zo’n Fairtrade campagne al een groot succes.
Een gemeente krijgt de titel ‘Fairtrade Gemeente’, wanneer de omzet aan Fairtrade producten is gestegen tot bepaalde normen en wanneer het proces voldoet aan zes verschillende criteria. De gemeente Renkum heeft al een lange traditie in het gebruik en verkoop van Fairtrade producten.

Onderzoeksvragen

  • Wat is het huidige aanbod van Fairtrade producten bij de lokale ondernemers en organisaties binnen de gemeente Renkum?
  • Wat zijn motieven en ervaringen van de lokale ondernemers en organisaties om Fairtrade producten (niet) op te nemen in het assortiment?
  • Wat zijn mogelijke scenario’s die kunnen leiden tot de titel van Fairtrade Gemeente Renkum?
  • Welke communicatiestrategie is het meest effectief voor de gemeente Renkum om de titel van Fairtrade Gemeente te behalen?
  • Welk monitoring- & evaluatie-instrument is het meest effectief voor de gemeente Renkum om de titel van Fairtrade Gemeente ook in de toekomst te behouden?
logoFairtradeGemeenteRenkum150px1.jpg

Onderzoeksstrategieën

Eerst meten we het huidige aanbod aan Fairtrade producten in de gemeente Renkum. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in een quickscan. Deze quickscan is de basis om scenario’s te ontwikkelen. Met de scenario’s laten we verschillende keuzemogelijkheden zien die kunnen leiden tot de wenselijke situatie:  de status van Fairtrade Gemeente Renkum. Deze scenario’s presenteren we voor een breed publiek. Afhankelijk van het gekozen scenario, ontwikkelen we een monitoring- en evaluatiestrategie en een communicatiestrategie in de vorm van een lange termijn communicatieplan.

Coördinatie campagne

Een Fairtrade Gemeente campagne wordt op landelijk niveau gecoördineerd door een stuurgroep. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van Max Havelaar, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, ICCO en COS Nederland.

Uitreiking

Op 7 april 2012 werd de titel 'Fairtrade Gemeente' toegekend aan de gemeente Renkum. Dit was tijdens de paasmarkt op het plein voor het gemeentehuis in Oosterbeek. Mélinda Choo reikte het certificaat uit. Zij is Campagnecoördinator van de landelijke organisatie Fairtrade Gemeente. Bekijk hier een korte impressie:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Met de toekenning van de titel is het Wetenschapswinkelproject afgerond.