Cursus

Feeding Cities: versterken van voedselsystemen in stedelijke gebieden

Wereldwijd vestigen steeds meer mensen zich in de stad. In 2050 woont twee derde van de wereldbevolking in steden, vooral in Afrika en Azië. Schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en bevolkingsgroei zijn daarvoor de belangrijkste aanleidingen. Het versterken van duurzame en veerkrachtige voedselsystemen in verstedelijkende gebieden is van essentieel belang om de voedsel- en voedingszekerheid in de stad te waarborgen. Daarbij is een integraal perspectief nodig met oog voor de verwevenheid van platteland en stad. Ontdek de meest recente concepten, internationale ervaringen, methoden en benaderingen voor het versterken van stedelijk voedselbeleid en -planning.

Organisator Wageningen Centre for Development Innovation
Datum

ma 7 september 2020 tot vr 18 september 2020

Locatie location_type_wageningen
Prijs € 3.700,00
Scholarship beschikbaar Ja

Dit is een Engelstalige cursus. Voor meer informatie: