Project

FeedPrint: Bereken de hoeveelheid CO2 per kilogram vlees, melk of eieren

Inzicht in de hoeveelheid CO2 per kilogram vlees, melk of eieren door een heldere rekenhulp langs de gehele keten van dierlijke productie.

Maatschappelijke organisaties en consumenten vragen steeds vaker om informatie over de milieudruk van een product. Om hieraan te voldoen is in opdracht van de diervoederindustrie het programma FeedPrint gerealiseerd. FeedPrint is een rekentool met twee gezichten:

Enerzijds kan het de hoeveelheid CO2 equivalenten berekenen die worden gebruikt tijdens de productie van alle veevoeders, dus zowel voor ruwvoeders, bijproducten en krachtvoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de complete teelt van gewassen (inclusief bewerkingen, bemesting, bestrijdingsmiddelen, landgebruik, transport en opslag).

Anderzijds kan FeedPrint dit voer gebruiken als input voor diermodellen voor de berekening van de groei van dieren (kippen, varkens en koeien) en dierlijke producten (vlees, melk en eieren). Samen levert dit een rekentool die de hoeveelheid CO2 kan berekenen die nodig is voor een kilogram vlees, melk of eieren.

Het unieke aan FeedPrint is de geboden flexibiliteit voor het invullen van de gegevens die worden gebruikt. Naast teeltlocatie –omstandigheden en de plaats van tussentijdse procesbewerkingen, zijn voercomponenten geheel zelf te formuleren tot een krachtvoer. Op boerderijnivo is het voerregime geheel instelbaar. Met FeedPrint kunnen bedrijfsprestaties in termen van CO2 per kilogram dierlijk product worden berekend. Het biedt de mogelijkheid om verschillende bedrijfsmanagement scenario’s met elkaar te vergelijken.

FeedPrint is gratis beschikbaar op aanvraag.