Fermentatie fermentatietechnologie

Fermentatietechnologie

Dankzij fermentatietechnologie kunnen we biomassa omzetten in producten met een hogere toegevoegde waarde. Wageningen Food & Biobased Research heeft uitgebreide expertise en faciliteiten op het gebied van fermentatietechnologie, en ondersteunt bedrijven daarmee bij de ontwikkeling van biobased producten.

Fermentatie: Biomassabronnen en micro-organismen

Bij fermentatie voeren we microbiële omzettingen uit in een bioreactor, onder gecontroleerde omstandigheden. We kunnen verschillende biomassabronnen gebruiken in het fermentatieproces zoals stro, aardappelschillen, wortels en aquatische biomassa. Micro-organismen produceren diverse biomoleculen, o.a. metabolieten, biopolymeren en eiwitten. Deze biomoleculen gebruiken we in het fermentatieproces om microbiële producten te maken. Voorbeelden van deze producten zijn PHA’s, ethanol, butanol, vetzuren en waterstof. Dankzij onze expertise op het gebied van stamverbetering en gentechnologie kunnen we het scala aan voor het fermentatieproces in te zetten biomoleculen nog verder uitbreiden. Ook kunnen we reactor- en kweekomstandigheden verbeteren in onze laboratoria.

Innovatieve verbindingen realiseren door fermentatie

Fermentatie kan ingezet worden voor de productie van nieuwe en bestaande verbindingen en producten voor de (gedeeltelijke) vervanging van chemische processen. Door fermentatieprocessen te optimaliseren kunnen we opbrengsten verhogen of bijvoorbeeld energiebesparing realiseren, processen versnellen en de zuivering van producten vereenvoudigen.

Fermentatiefaciliteiten

In onze fermentatiefaciliteiten kunnen we op pilot-schaal materialen zoals (bouwstenen voor) biopolymeren, biobrandstoffen en andere componenten produceren voor applicatieonderzoek. Ons onderzoek geeft inzicht in de praktische, technische en economische haalbaarheid van het uiteindelijke productieproces. Resultaten op lab- en pilotschaal vertalen we naar resultaten op industriële schaal.

In ons fermentatielaboratorium gebruiken we bioreactoren met volumes van 0,15 tot 20 liter. Ook zijn een 150 en 1,500 liter bioreactor beschikbaar voor proeven. Onze fermentatiefaciliteiten zijn gecertificeerd om met allerlei typen organismen te werken, onder andere ook met genetisch gemanipuleerde organismen. Apparatuur en expertise voor product scheiding en zuivering is aanwezig, zoals verschillende soorten filtratiesystemen, centrifuges en lyofilisatoren

Combinatie van expertises

In samenwerking met opdrachtgevers uit de industrie of overheid ontwikkelt Wageningen Food & Biobased Research biotechnologische processen voor biobased producten. Onze expertise op het gebied van fermentatietechnologie combineren we daarbij met andere expertises en technieken, zoals stamverbetering, up- en downstream processing en procesoptimalisatie.