Nieuws

Film 'Any Waste Any Time'

Gepubliceerd op
12 januari 2011

Het zwerfvuil-onderzoek van IMARES vormt onderdeel van een film (22 minuten) waarmee het Rotterdamse Havenbedrijf beoogt om schepen meer gebruik te laten maken van de beschikbare haven-ontvangst-installaties.

Bekijk de film:

Afval van de scheepvaart speelt een belangrijke rol bij het zwerfvuil probleem in de Noordzee. Het Rotterdamse Havenbedrijf wil een bijdrage leveren aan de oplossing van het afvalprobleem. Zij hebben een film geproduceerd die moet bevorderen dat schepen de haven-ontvangst-systemen benutten voor de afgifte van hun afval. 

Duizenden DVD's met een keuze aan ondertiteling in het Arabisch, Chinees, Nederlands, Engels, Frans, Russisch en Spaans zijn verspreid onder bezoekende schepen.

Onderzoek van IMARES wordt in deze film gebruikt om duidelijk te maken waarom goede behandeling van afval zo belangrijk is.