Nieuws

Film "Kennis voor een Duurzame Noordpool" nu te bekijken

Gepubliceerd op
10 december 2013

In het bijzijn van ruim 150 belangstellenden vanuit onderzoek, bedrijfsleven en overheid, is op 10 december jl. de film ‘Kennis voor een duurzame Noordpool' in Den Helder in première gegaan.
De film is enthousiast ontvangen. Tammo Bult, directeur van IMARES Wageningen UR, vindt de beelden prachtig en benadrukt de gedrevenheid en passie van de onderzoekers in de film.

De film, waarin prachtige sfeerbeelden te zien zijn en de onderzoekers enthousiast aan het woord komen over wat hen drijft, werd vertoond na een interessant voorprogramma waarin het thema 'Noordpool' vanuit verschillende invalshoeken werd belicht.

Expeditie gefilmd

In de film "Kennis voor een duurzame Noordpool" vertelt mariene bioloog Martine van den Heuvel-Greve over het onderzoek op Spitsbergen naar de mogelijke effecten van nieuwe activiteiten zoals olie- en gaswinning, scheepvaart en toerisme in dit gebied. Er werd gefilmd in het dorp Ny-Ålesund, 1235 kilometer van de Noordpool. Ook de omgeving van Ny-Ålesund is vastgelegd, waaronder het prachtige Kongsfjorden en de Blomstrand gletsjer.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Sprekers bij de première

Door Monique de Vries vanuit haar rol als voorzitter van de Nederlandse Poolcommissie en door KTZE Renée van Pamelen-Hollenberg, als plaatsvervangend politiek adviseur bij de NAVO. Tammo Bult, directeur IMARES, gaf een algemene introductie over het Noordpoolonderzoek en Bas Bolman, programmamanager bij IMARES, vertelde over het Arctisch onderzoeksprogramma van Wageningen UR. Tenslotte leidde Martine van den Heuvel-Greve, mariene bioloog bij IMARES, de film in met een korte introductie over het onderzoek op Spitsbergen.

Wageningen UR en de Noordpool

In het Arctisch Programma van Wageningen UR wordt onderzoek gedaan naar het in kaart brengen, prioriteren en gericht verminderen van potentiële druk op mens en milieu in het Noordpoolgebied, als gevolg van nieuwe activiteiten zoals olie- en gasboringen, scheepvaart, toerisme en visserij.

Het programma is gebaseerd op drie peilers.

  1. De eerste peiler richt zich op toegepaste onderzoeksprojecten; waarvan er inmiddels 7 zijn gestart samen met bedrijven, milieuorganisaties, overheden en kennisinstellingen.
  2. De tweede peiler bestaat uit onderzoek door promovendi, die vooral fundamenteel onderzoek doen naar onderwerpen zoals beheer en gebruik van hulpbronnen, klimaatverandering en innovatieve manieren om de kwaliteit van het mariene milieu te meten. Op dit moment zijn er 6 promovendi aan de slag bij verschillende leerstoelgroepen van Wageningen University.
  3. De derde peiler bestaat uit onderwijs. Inmiddels zijn er diverse cursussen gegeven aan het Russische en Nederlandse bedrijfsleven. Ook is er middels een gastcollege bijgedragen aan de minor olie en gas in Den Helder.

Het Arctisch Programma wordt gefinancierd door de Maritime Campus Netherlands, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, TripleP@Sea en het bedrijfsleven.

Lees meer over het onderzoek in het Dossier: