gezonde vruchtendrank

Project

Food Reformulation

Het project Herformuleren levensmiddelen is onderdeel van het parapluproject waarin RIVM, TNO en Wageningen UR samenwerken aan een gezonder aanbod van levensmiddelen door een verbeterde samenstelling van levensmiddelen en het terugdringen van ongezonde voedingspatronen. Dit project is gebaseerd op de nota Voeding en Gezondheid (2008) en Duurzaam Voedsel (2009).

Doelstelling

Het doel van het projectonderdeel bij Wageningen UR is inzicht te krijgen in de korte en (middel)lange termijn effecten op de consumentenacceptatie en het voedselkeuzegedrag bij het aanbieden van geherformuleerde producten, in het bijzonder van zoutverlaagde producten.

De andere delen van het parapluproject hebben tot doel het in kaart brengen van de technologische en microbiële mogelijkheden van herformulering van voedingsmiddelen (TNO) en de voedingskundige en gezondheidseffecten van een voedingspatroon dat geherformuleerde producten bevat (RIVM).

Aanpak en tijdspad

De geplande activiteiten voor Wageningen UR voor 2011 zijn:

  • Smaakonderzoek uitvoeren met een aantal (lunch)producten met een sterk verlaagd zoutgehalte (reductie 30-50%).
  • Smaakonderzoek bij lunch, waarbij zoveel mogelijk lunchproducten vervangen worden door sterk zoutgereduceerde geherformuleerde variant (streven zoutreductie van 30-60%). Beoogde producten zijn: brood, soep, kroket (mogelijk ook gehaktbal), vleeswaren (ham, rookvlees, filet americain), kaas, salades.

Resultaten

  • Inzicht in korte termijn consumentenacceptatie van een aantal geherformuleerde (lunch)producten met een zoutreductie van 30-50%.
  • Inzicht in consumentenwaardering (acceptatie en eventuele adaptatie) na herhaaldelijke consumptie van deze geherformuleerde producten in een real-life setting.