Project

Forensisch onderzoek

Bij het opsporen van illegale vangst of uitzet van beschermde diersoorten kan forensisch onderzoek ingezet worden.

Met behulp van DNA barcoding kunnen opsporingsambtenaren nagaan of etenswaar of levende planten en dieren die de grens passeren daadwerkelijk tot de soort behoren die de eigenaar of producent opgeeft. Dit helpt bijvoorbeeld bij het inperken van de handel in soorten waarvoor een internationaal exportverbod geldt (o.a. CITES), of het opsporen van illegale verwerking van beschermde soorten in handelsproducten. Verwantschapsstudies kunnen een antwoord bieden op de vraag of specifieke individuen wel afkomstig zijn uit het opgegeven gebied (bijvoorbeeld herkomstdetectie van tropisch hout), of dieren illegaal zijn uitgezet in het wild, of juist illegaal zijn gevangen uit wilde populaties.

Methoden die Wageningen Environmental Research (Alterra) inzet bij forensisch onderzoek zijn bijvoorbeeld: