Beukenbos

Nieuws

Forse economische waardedaling van Europese bossen voorzien door klimaatverandering

Gepubliceerd op
25 september 2012

Rond 2100 zal de economische waarde van de Europese bossen met 14 tot 50 procent zijn afgenomen als het huidige beheer niet aangepast wordt. Dit komt vooral door de afname van het aandeel economisch waardevolle boomsoorten als gevolg van de klimaatverandering.

Het totale verlies aan waarde kan oplopen tot enige honderden miljarden euro’s. Dat blijkt uit een studie van een internationaal team onderzoekers, waaronder Mart-Jan Schelhaas van Alterra, onderdeel van Wageningen UR, en Gert-Jan Nabuurs van het European Forest Institute. Deze studie is vandaag verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change.

De klimaatverandering zal naar verwachting een sterk effect hebben op de boomsoortensamenstelling van Europese bossen. Rond het jaar 2100 zal tussen de 21 en 60 procent van de Europese bosgebieden alleen nog geschikt zijn voor boomsoorten uit het Mediterrane eikenbos met een lage economische (hout)waarde en een geringe koolstofvastlegging. De economische waardedaling van de Europese bossen (exclusief Rusland) van 14 tot 50 procent leidt tot een verwacht verlies aan opbrengsten van zo’n 190 miljard euro, bij een gemiddelde klimaatverandering. Dit kan uiteenlopen van 60 miljard tot 680 miljard, afhankelijk van de ernst van de klimaatverandering en maatregelen die al dan niet genomen worden om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

De voorspelde veranderingen in temperatuur en neerslag zullen de verspreiding van de meeste boomsoorten beïnvloeden. Soorten van het midden en noorden van Europa, zoals de fijnspar die meer dan 45 procent van de economische waarde van de Europese bossen vertegenwoordigt, zullen uit grote gebieden verdwijnen. Soorten die droogtebestendiger zijn, zoals diverse Mediterrane eikensoorten, zullen juist profiteren van de klimaatverandering en hun verspreidingsgebieden zullen verder naar het noorden optrekken. Deze soorten zullen met gemiddeld 32 procent toenemen, variërend van 11 tot 40 procent afhankelijk van de ernst van de klimaatverandering.

“Voor Nederland lijkt de situatie minder dramatisch,” zegt Mart-Jan Schelhaas. “Dat hangt uiteraard af van de mate van klimaatverandering, maar vooral de toenemende kans op droogte in de zomer zal onze bomen parten spelen. Zomereiken en dennen kunnen hier mogelijk van profiteren, vooral ten koste van de beuk. Mogelijk kunnen in de toekomst ook zuidelijkere eikensoorten zich hier vestigen en handhaven. Hoewel bomen zeer veerkrachtig zijn, is het zeker nodig om nu al aan een aangepast beheer van onze bossen te werken. Nederlandse bosbeheerders moeten nadrukkelijker kijken naar alternatieven voor de huidige soorten. Gezien de lange levensduur van bomen is het daarom raadzaam nu al te beginnen met experimenten.”Meer informatie

Lees het artikel  ‘Climate change may cause severe loss in the economic value of European forest land’. Nature Climate Change.