stoom

Nieuws

Franse studie bevestigt LCA onderzoek IVAM en Wageningen UR

Gepubliceerd op
20 juni 2014

In verschillende Europese landen is onderzoek gedaan naar de milieueffecten van verschillende chemische en niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden op verhardingen. Meest recent is een Franse studie waarbij door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA) de milieueffecten in beeld zijn gebracht. Deze studie bevestigt eerdere resultaten uit vergelijkbaar Belgisch en Nederlands onderzoek.

Milieueffecten

Franse onderzoekers hebben de milieueffecten van verschillende technieken door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA) in beeld gebracht. Uit de studie blijkt dat verant­woord gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel op basis van glyfosaat een aanzienlijk lager milieueffect heeft dan niet-chemische technieken. Niet-chemische technieken zoals branden, hete lucht en heet water hebben het grootste efect op het milieu als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Afspoeling versus luchtkwaliteit

Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddel op verhardingen resulteert in een effect op water-ecotoxiciteit, de chemische methodes scoren hier dan ook het hoogst. Niet-chemische technieken scoren vooral slecht op luchtkwaliteit gerelateerde thema's en humane gezondheid. Er is geen techniek die op alle milieu-categorieën altijd het beste of slechtste scoort. Alleen handmatig verwijderen van onkruid komt als niet milieubelastend naar voren.

LCA scores onkruidbestrijding verhardingen
LCA scores onkruidbestrijding verhardingen

Technieken

  • Heet water (Eau schaude)
  • Stoom (Vapeur)
  • Borstelen (Brosse)
  • Schoffelen (Binette)
  • Branden (Gaz)
  • Chemisch met rugspuit (Pulverisateur a dos)
  • Chemisch sensor gestuurd (Pulverisateur DOE)

De Franse studie komt tot de zelfde conclusies als een eerdere vergelijking van gangbare onkruidbestrij­dings­technieken op verhardingen door onderzoekers van Plant Research International (Wageningen UR) en IVAM (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam).