Nieuws

Freud in de kippenstal

Gepubliceerd op
1 mei 2013

Op woensdag 1 mei 2013 is het artikel "Freud in de kippenstal" geplaatst in de Trouw (de Verdieping pag 14 & 15). Het artikel, een interview met hoogleraar Marc Naguib en universitair docent Bas Rodenburg, beschrijft de speerpunten en het onderzoek van de leerstoelgroep gedragsecologie. Onder andere beschrijven zij hoe je de persoonlijkheid van dieren kunt gebruiken om het welzijn te verbeteren. Hoe de persoonlijkheid van een dier wordt gevormd en hoe die hun gedrag beïnvloedt, is nog nauwelijks onderzocht. Marc verwacht dat kennis van de persoonlijkheid van dieren de veehouderij kan helpen bij het zoeken naar andere manieren om o.a. agressie te verminderen.