Nieuws

Friese innovatiecentra krijgen miljoenen

Gepubliceerd op
14 december 2012

Watertechnologie-instituut Wetsus en zuivelinnovatiecentrum Dairy Campus krijgen tientallen miljoenen euro's overheidsgeld om de kennisinfrastructuur in de provincie Fryslân te versterken. Wageningen UR (University & Research centre) levert als kennispartner een grote bijdrage aan het onderwijs en onderzoek van Dairy Campus en Wetsus.

Wetsus ontvangt een bijdrage van 38 miljoen euro voor de periode 2013-2020. Aan Dairy Campus wordt een bedrag van 15 miljoen euro verstrekt. Dit geld komt uit het Ruimtelijk Economisch Programma en is door het Rijk toegezegd aan de Noordelijke provincies ter compensatie voor het niet realiseren van de Zuiderzeelijn. Met het geld kan de kennisinfrastructuur in Noord-Nederland worden verstevigd.

Dairy Campus

Dairy Campus doet onderzoek met bedrijven in de zuivelketen en verzorgt ook onderwijs op dit gebied. Wageningen UR Livestock Research is de onderzoekspartner, Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt het educatieprogramma. Dankzij de subsidie kunnen lectoren worden aangesteld en twee nieuwe opleidingen worden opgezet op het gebied van innovatieve zuivelketens en ondernemerschap. Ook wordt meer samenwerking nagestreefd met andere opleidingscentra (van VMBO's tot universiteiten).

In Dairy Campus wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven. Bedrijven(clusters) dienen aanvragen in voor onderzoek, een externe commissie beoordeeld die aanvragen. Welk onderzoek er precies gaat plaatsvinden, is dus nu dus nog niet duidelijk, maar de thema's waarbinnen de aanvragen dienen te vallen zijn wel bekend: minder milieubelastend produceren, verbeterde houderijsystemen, efficiëntere verwerkings- en handelsketens, en technologische vernieuwingen.

Een deel van het geld wordt bovendien geïnvesteerd in het ombouwen van een melkveeproefbedrijf van Wageningen UR tot zuivelinnovatiecentrum, vertelt Dairy Campus manager Cees de Koning.

Wetsus

Wetsus doet onder meer onderzoek naar duurzame waterzuivering, het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en het opwekken van energie op plekken waar zoet en zout water samenkomen. Het instituut wordt geleid door Cees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie aan Wageningen University. Ook doen meerdere Wageningse promovendi onderzoek bij Wetsus. Het waterinstituut investeert de subsidie van het Rijk in het verder ontwikkelen van WaterCampus Leeuwarden en het versterken van de positie als Europees centrum voor watertechnologie.