From Fossil Resources to Biomass: A Chemistry Perspective

MOOC

From Fossil Resources to Biomass: A Chemistry Perspective

Leer hoe we een duurzame toekomst kunnen creëren door biomassagrondstoffen te gebruiken voor de productie van voedsel, chemicaliën en energiedragers, om zo minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen. Ontdek hoe je biobased producten maakt met behulp van micro-organismen en katalysatoren.

Organisator Wageningen University & Research
Registratie periode

di 6 november 2018 tot do 11 juli 2019

di 30 april 2019 tot do 7 november 2019

vr 7 juni 2019 tot do 12 maart 2020

Datum

di 5 februari 2019 tot do 1 augustus 2019

di 6 augustus 2019 tot do 28 november 2019

di 3 december 2019 tot do 2 april 2020

Setup Online
Prijsomschrijving Gratis

Over de cursus

De komende jaren staan in het teken van het creëren van een duurzame toekomst waarin we fossiele grondstoffen de rug toekeren en de mogelijkheden van biomassa als hernieuwbare energiebron gaan verkennen.

Neem deel aan deze MOOC en leer hoe we een duurzame toekomst kunnen creëren door biomassagrondstoffen te gebruiken voor de productie van voedsel, chemicaliën en energiedragers, om zo minder afhankelijk te worden van fossiele grondstoffen. Je leert wat biomassa is, hoe je hernieuwbare energie uit biomassa kunt produceren en hoe je biobased producten maakt.

Je krijgt een grondig inzicht in de rol van scheikunde binnen de biogebaseerde economie en de productie van hernieuwbare producten uit biomassa. Met deze waardevolle kennis help je jouw bedrijf te verduurzamen en daadwerkelijk over te stappen op biomassa om biobased producten te maken. Je ontdekt welke producten gemaakt kunnen worden uit biomassa en welke processen hiervoor worden gebruikt.

We gaan dieper in op de katalytische omzetting van biomassa door het bespreken van katalysatortypes, specifieke katalyseproblemen bij het omzetten van biomassa in energie uit biomassa en het samenspel tussen katalyse en up- en downstreamprocessen. Daarna verdiepen we ons in bioraffinage. Bij bioraffinage worden waardevolle componenten uit biomassa gewonnen en omgezet in eindproducten. Hiervoor heb je eerst kennis nodig van de verschillende soorten biomassa, de aanwezige moleculen en hun chemische kenmerken. Bij bioraffinage draait alles om een efficiënte verwerking. Tot deze verwerking behoren onder meer technieken voor de oogst, voorbehandeling, omzetting en scheiding.

Een open deur: een biogebaseerde economie draait op biomassa. Om de verworven kennis toe te passen op de productie van gewassen is het dan ook belangrijk inzicht te hebben in de factoren die een belangrijke rol spelen bij de groei van gewassen, informatie over oogst en de kwaliteit ervan. In deze module leer je ontwerpcriteria te herkennen voor de productie van biogebaseerde gewassen op zowel gewas- als boerderijniveau.

MicroMasters Business and Economics for a Circular Economy

Deze MOOC maakt deel uit van de online MicroMasters Business and Economics for a Circular Economy. Deze MicroMasters bestaat uit een serie van drie cursussen en een afrondend Capstone-project waarin je leert kansen te benutten en deze volop in te zetten bij de transitie van een fossiele economie naar een biobased economie. Bekijk de andere cursussen in het MicroMasterprogramma:

Naar de MicroMasters

Wat je gaat leren

  • Welke factoren en methodes kunnen de productie van biobased gewassen beïnvloeden?
  • Hoe bepalen de samenstelling en chemische aard van biomassafracties de bewerkingsstappen binnen een bioraffinaderij?
  • Welk potentieel bieden micro-organismen voor de productie van biogebaseerde producten?
  • Hoe kan katalyse bijdragen aan een biogebaseerde economie?
  • Welke commerciële, financiële en organisatorische aspecten komen er kijken bij het runnen van een biobased bedrijf?

Ontmoet de docenten