tropical forest ecology recovery

Promotie

Functional Ecology of Tropical Forest Recovery

Nederlandse titel:
Herstel van tropisch bos vanuit functioneel perspectief

Promovendus dr. MWM (Madelon) Lohbeck
Promotor prof.dr. FJJM (Frans) Bongers
Copromotor prof.dr.ir. L (Lourens) Poorter
Copromotor Prof.dr. M Martinez-Ramos
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer
Datum

di 16 december 2014 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting:

Tropische bossen vormen s ’werelds meest diverse ecosysteem en vele mensen zijn hiervan afhankelijk. Echter, van het huidige areaal aan tropisch bos is het merendeel  geregenereerd op verlaten landbouwvelden. Het is belangrijk om te begrijpen hoe biodiversiteit en kritische ecosysteem functies (zoals productiviteit en nutriëntencycli) herstellen in regenererend bos. Ik heb de eerste 3 decennia van tropisch bos-herstel bestudeerd in Mexico in termen van de functionele eigenschappen van planten en het ecosysteem functioneren. Ik laat zien dat, vanwege de veranderende milieuomstandigheden en competitieve druk waarin planten groeien, regenererende bossen snel toenemen in diversiteit en veranderen in compositie van functionele eigenschappen. Resultaten laten zien dat ecosysteem functies herstellen, maar dat biodiversiteit en functionele eigenschappen van planten hierin een beperkte rol hebben, in tegenstelling tot wat vaak wordt verwacht. Tropisch bos herstel op verlatenlandbouwvelden kan snel zijn en potentieel een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit en ecosysteem functies.