Project

GEMMA brengt verspreiding dierziekten snel en accuraat in kaart

Webapplicatie GEMMA is ontwikkeld door Wageningen Environmental Research (Alterra) voor de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) om de ontwikkeling en verspreiding van dierziekten nauwgezet te kunnen volgen.

Informatie uit de computersystemen van verschillende organisaties kan daarmee beschikbaar worden gemaakt via één website.

Bij een uitbraak van een ernstige dierziekte coördineert de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) het overheidsoptreden. De VWA, onderdeel van het ministerie van LNV, moet snel en doeltreffend kunnen ingrijpen om de verspreiding van bijvoorbeeld mond- en klauwzeer, blauwtong en vogelgriep te voorkomen. De overheidsdienst heeft daarvoor actuele informatie nodig van verschillende instanties. Bijvoorbeeld over hoe een dierziekte zich ontwikkelt en verspreidt (Gezondheidsdienst voor Dieren), maar ook over de veebedrijven die in de omgeving van een besmet bedrijf liggen (Dienst Regelingen).

GIS applicatie

Omdat voorheen niet alle informatie op ieder moment beschikbaar was voor de NVWA, ontwikkelde Wageningen Environmental Research (Alterra) GEMMA, een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Het project is uitgevoerd in opdracht van de NVWA en is gefinancierd door het ministerie van LNV. GEMMA (Geographic Event Management and Monitoring Application) doet meer dan toegang bieden tot informatie uit verschillende computersystemen. Het koppelt deze informatie aan locaties middels digitale kaarten. Zo kunnen medewerkers van alle diensten niet alleen zien dát er een bedrijf besmet is, ze zien ook de ligging van de gebouwen en percelen van het betreffende bedrijf. Al deze informatie is via het internet op elk moment beschikbaar.

Draagbare computers

GEMMA kan worden gebruikt om de geografische grenzen van quarantaine gebieden rond een besmet bedrijf op een digitale kaart in te tekenen. Wanneer in een bepaalde regio een besmet bedrijf wordt gevonden, kan dat onmiddellijk met behulp van GEMMA bij de medewerkers in het veld bekend worden gemaakt. Daarmee ontstaat een compleet beeld van het besmette bedrijf en de bedrijven in de directe omgeving, de ligging van de percelen, het aantal dieren en het besmettingsrisico. Er kunnen onmiddellijk maatregelen worden genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Introductie van GEMMA zou in de praktijk de diergezondheidsdiensten tijdwinst opleveren. De relevante informatie is immers snel in digitale vorm bij alle partijen bekend.