Dossier Ganzen - Brandganzen (branta leucopsis)

Dossier

Ganzen

Al meer dan 20 jaar doet Wageningen University & Research onderzoek naar ganzen binnen het spanningsveld tussen internationale bescherming van trekvogels en landbouwschade door ganzen. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek naar ganzen.

Er wordt onderzoek gedaan naar:

  • Populatiedynamica om goede voorspellingen voor de aantallen ganzen te kunnen maken. Hiervoor worden ganzen op grote schaal gevangen en gemerkt met ringen en halsbanden, en wordt een internationale groep van vrijwilligers aangestuurd om waarnemingen van deze gemerkte ganzen te verzamelen
  • Er wordt aandacht besteed aan de invloed van jacht, het aanvaringsrisico voor vliegtuigen, en aan actuele onderwerpen als het vogelgriepvirus in relatie tot trekvogels.
  • Problematiek van de toenemende ganzenaantallen (landbouwschade en effecten op de natuur), zowel aan overwinterende als aan overzomerende ganzen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Nieuws over ganzen

Nieuws 2012-2016

Recent onderzoek naar ganzen

Blog

Boeken

Rapporten

Artikelen

Artikelen

Gepubliceerde Wageningse artikelen