Gastcollege minor oil & gas 2013

IMARES Wageningen UR verzorgt in november 2013 een tweedelig gastcollege voor de minor oil & gas in Den Helder. De gastcolleges leggen de nadruk op uitdagingen voor mens en milieu als gevolg van olie en gas exploitatie in het Noordpoolgebied.

De minor wordt georganiseerd door een veelzijdige samenstelling van onderzoeksinstituten, hogescholen en bedrijven, die samenwerken onder de vlag van de Maritime Campus Netherlands. Het doel is om MBO+ en HBO studenten op te leiden en ze enthousiast te maken voor een carrière in de olie- en gassector. De opleiding bestaat uit verschillende modulen die gaan over thema’s zoals veiligheid, communicatie, boor- en productieprocessen en logistiek.

Deze informatie is speciaal voor studenten die de gastcolleges van IMARES bijwonen.

Een booreiland wordt gesleept naar de haven.
Een booreiland wordt gesleept naar de haven.

Presentatie

Op 4 november 2013 werd het eerste gastcollege gehouden. Martine van den Heuvel-Greve en Bas Bolman leggen uit wat de uitdagingen zijn voor het boren op de Noordpool. Het is duidelijk dat er wereldwijd een grote vraag naar grondstoffen is door de groeiende wereldbevolking. De putten in makkelijk bereikbare gebieden beginnen op te raken; daarom verschuift de aandacht naar putten in diepere en koudere wateren. Tegelijkertijd komen er bij het boren in de Noordpool vele uitdagingen kijken. Voorbeelden zijn:

  • Werken in extreme omstandigheden,
  • Beperkingen tijdens reddingsoperaties
  • Gebrek aan navigatie en communicatie mogelijkheden
  • Technische uitdagingen zoals icing en het gedrag van materialen tijdens lage temperaturen.
Baardrob (© Martine van den Heuvel-Greve)
Baardrob (© Martine van den Heuvel-Greve)

Mens en milieu

Het Noordpoolgebied kent unieke gebieden met gevoelige ecosystemen; bovendien wonen en werken er bijzondere traditionele en lokale gemeenschappen. Mens en milieu staan al onder druk door klimaatverandering; nieuwe activiteiten zorgen derhalve voor extra uitdagingen. De grootste zorg is uiteraard het risico van een olieramp. Wat gebeurt er met het milieu tijdens een olieramp? Zijn er respons opties beschikbaar? De grote vraag is dan ook hoe er in het gebied geopereerd kan worden op op duurzame wijze en wat ervoor nodig is om dat te bereiken.

Foto: Wojtek Moskal, Norwegian Polar Institute

Film “Kennis voor een duurzame Noordpool”

Tijdens de zomer van 2013 zijn de wetenschappers van IMARES op expeditie geweest naar het Nederlands Arctisch Station op Spitsbergen. Het onderzoek in Ny-Ålesund concentreert zich op het meten van effectiviteit van ballast water behandelingssystemen bij lage temperaturen en de ontwikkeling van bioindicatoren. Het laatste onderwerp is tevens de focus van PhD candidate Ariadna Szczybelski. Zij is op zoek naar geschikte organismen uit zee om de kwaliteit van de omgeving rondom olie & gas platforms te monitoren. De ervaringen van het onderzoeksteam werden vastgelegd door cameraman Ruben Kocx van HPM. Dit resulteerde in een film over de kennis die nodig is om voor een duurzamer gebruik van het Noordpoolgebied.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Groepsopdracht

De groepsopdracht wordt uitgevoerd tussen 4 en 19 november 2013. De opdracht bestaat uit vier thema’s:

  1. Technische aspecten van boren in het Noordpoolgebied
  2. Olierampen en de gevolgen voor het milieu
  3. Poolonderzoek
  4. Dieren en planten in het Noordpoolgebied 

On 18 november 2013 presenteren de groepen hun resultaten op een creatieve manier. De beschrijving van de groepsopdracht kan in de rechterkolom worden gedownload.

Dankbetuiging

Deze gastcolleges zijn een samenwerking tussen de Maritime Campus Nederland, NHL Hogeschool en IMARES. De lezingen en film zijn gefinancierd door het European Fund for Regional Development (EFRO). Het doel van de financiering is om regionale samenwerking en gelijkheid te bevorderen en e-learning te faciliteren. Het veldwerk op Spitsbergen is gefinancierd door TripleP@Sea.