Product of dienst

Gedetailleerde bodemkaarten

Gedetailleerde bodemkaarten schaal 1 : 10 000 – 1 : 25 000.

Van bijna 70% van Nederland zijn gedetailleerde bodemkaarten beschikbaar. De meeste kaarten die na 1980 zijn vervaardigd, zijn ook als GIS-bestand beschikbaar (ca. 350 000 ha). De gedetailleerde kaarten hebben in de legenda een hoofdindeling die overeenkomt met de legenda van de Bodemkaart 1 : 50 000. De onderverdeling is uitgebreider, er worden meer textuurklassen onderscheiden en er is meer differentiatie naar begindiepte van afwijkende lagen in de ondergrond. Dit soort gedetailleerde kaarten wordt veelal vervaardigd voor gebieden waar plannen worden gemaakt voor herinrichting (landinrichting, nieuwe natuur, enz.).

Potentieel gebruik

Specifieke lokale toepassingen in het kader van de inrichting van een gebied.

Toepassingschaal

1 : 10 000 – 1 : 25 000

Ruimtelijk schema

Vector

Verkrijgbare formaten

  • Analoge detailkarteringen: alleen als rapport kaart
  • Digitale detailkarteringen: Shapefile

De ligging van de gebieden met een gedetailleerde bodemkaart wordt getoond op

Veel van deze karteringen zijn te raadplegen via de website van de WUR bibliotheek. Kijk in de lijst naar de gebiedsnaam (b.v. Mastenbroek) en vul deze in in het zoekvenster. De resulterende titels kun je aanklikken om het kaartbeeld te zien en daarop in te zoomen.

Bestelling

Analoge detailkarteringen: via bibliotheek Wageningen University & Research

Digitale detailkarteringen: Bestellingen van digitale detailkarteringen kunnen gedaan worden bij de GeoDesk door een nieuw ticket in te dienen op http://help.geodesk.nl.

Prijs detailkarteringen: Voor schaal 1:10.000 €75,- per km2 en voor schaal 1:25.000 €12 per km2. Er worden geen datakosten gerekend voor onderwijsdoelstellingen. Wel wordt er voor elke bestelling €550 aan leveringskosten in rekening gebracht.

Meer informatie

Van nagenoeg alle detailkaarten is een rapport met toelichting beschikbaar. Recente rapporten zijn via internet te downloaden. Oudere rapporten zijn beschikbaar bij de bibliotheek van Wageningen University & Research. U kunt hier zoeken op gebiedsnaam van de kartering.