bloeiende kruiden en bomen langs een slootkant

Nieuws

Gedragscode 'Bestendig beheer' goedgekeurd

Gepubliceerd op
7 november 2014

De Flora- en faunawet gedragscode voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen is herzien en vanaf 29 oktober 2014 weer voor 5 jaar goedgekeurd. De gedragscode is het instrument om zorgvuldig te kunnen handelen zodat overtredingen worden voorkomen.

Gedragscode

De Gedragscode bestending beheer en onderhoud groenvoorzieningen kan worden toegepast door alle gemeenten, groene aannemingsbedrijven, loonwerkers en ook door waterschappen, woningbouwcorporaties en terreinbeherende organisaties.

De gedragscode bevat het stappenplan en het overzicht van mogelijke maatregelen per beheergroep en per soortgroep. Elke gebruiker maakt per werk of contract daarmee een plan van aanpak waarin het ecologisch werkprotocol op maat wordt gesneden voor de lokale situatie.

Nieuw

Nieuw in deze gedragscode zijn de certificaten voor het zorgvuldig en deskundig inventariseren van flora en fauna. De flora- en faunacontroleur en inspecteur doen hiermee zijn intrede. De sector kan zich hiermee ontwikkelen en onderscheiden. Maar wellicht nog belangrijker de kennis en kunde voor het zorgvuldig omgaan met flora en fauna wordt daarmee in het veld bij de uitvoerende medewerkers groter.

Bestendig beheer

De nieuwe gedragscode is uitsluitend toe te passen voor werkzaamheden die vallen onder ‘bestendig beheer’. Voor alle andere werkzaamheden is er de gedragscode ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en inrichting’. Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gehele groene ruimte kunnen volstaan met de inzet van beide gedragscodes.

De Gedragscode is opgesteld door Stadswerk en branchevereniging VHG.

(Bron: Stadswerk)