Nieuws

Geen eenduidig alternatief voor afschieten zwerfkatten

Gepubliceerd op
25 november 2013

Een alternatief voor het afschieten van verwilderde huiskatten (zwerfkatten), waarbij de katten worden gevangen, gesteriliseerd en weer teruggeplaatst, werkt niet afdoende om de problematiek te bestrijden. Dit blijkt uit onderzoek van Alterra, in opdracht van de provincie Limburg. In een beleidsvisie moet een breder plan van aanpak voor de aantallenregulatie van katten rondom natuurgebieden worden uitgewerkt, zo luidt het advies.

De wilde kat keert geleidelijk terug in Nederland. Het groeiend aantal verwilderde huiskatten  vormt echter een bedreiging voor deze terugkeer, met name door concurrentie en paring (hybridisatie). Daarnaast veroorzaken zwerfkatten overlast in woonomgeving en natuur. Om het groeiend aantal zwerfkatten terug te dringen, worden er in Nederland jaarlijks grote aantallen dieren afgeschoten. De Dierenbescherming wil met het TNR programma (TNR: trap-neuter-return, vangen-steriliseren-terugplaatsen) een alternatief bieden.

In de Provinciale Staten van Limburg is een motie aangenomen om het hybridisatierisico van wilde - en verwilderde kat niet met afschot te beperken, maar met alternatieven. De provincie verzocht Alterra daarom te onderzoeken in hoeverre het TNR programma van de Dierenbescherming een alternatief kan zijn voor afschot van verwilderde huiskatten.

Beleidsvisie ‘Katten en natuur’

Het onderzoek van Alterra heeft relevante inzichten opgeleverd  voor beantwoording van de vraagstelling. Uit dit onderzoek is gebleken dat er veel huiskatten in de natuur voorkomen. Dit kan gebeuren om dat eigenaren geen urgentie ervaren tot aantalsregulatie via verminderde voortplanting en daarnaast hun dieren vaak los laten lopen, TNR veel inzet vergt en niet overal mag worden toegepast waardoor deze methode op zichzelf  geen afdoende methode lijkt te zijn. Dit lijkt echter ook te gelden voor het niveau van afschot dat voor de start van de proef werd gerealiseerd. Vandaar dat het aan te bevelen is om een beleidsvisie te ontwikkelen voor ‘Katten & natuur’.  Van daaruit kan een plan van aanpak worden uitgewerkt voor aantalsregulatie van katten rondom natuurgebieden (stimuleren van castratie/sterilisatie; stimuleren van TNR; wel/niet bijvoeren) inclusief bijbehorend instrumentarium. Samen met particulieren, de Dierenbescherming en de Faunabeheereenheid Limburg kan daarbij de manier van regulatie worden uitgewerkt.