WHO_gebouw_Geneve

Nieuws

Geen meerderheid voor verlenging toelating glyfosaat

Gepubliceerd op
2 juni 2016

De Europese Unie heeft vandaag, maandag 6 juni, opnieuw geen besluit kunnen nemen over de verlenging van de toelating van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Een voorstel van EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) om de toelating met maximaal 1,5 jaar te verlengen totdat het Europese Agentschap voor Chemische Producten (ECHA) een wetenschappelijk oordeel heeft gegeven over de mate van kankerverwekkendheid van het middel kreeg geen gekwalificeerde meerderheid. Hoewel een meerderheid van de 28 EU-landen voorstander was van tijdelijke toelating, is het voorstel geblokkeerd doordat een aantal grote lidstaten zich onthield van stemming. Europese Commissie gaat waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak. De toelating van glyfosaat eindigt op 30 juni aanstaande.

Glyfosaat niet kankerverwekkend

Er zijn geen aanwijzingen dat het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (o.a. in RoundUp) kankerverwekkend zou zijn. Tot die conclusie kwamen de experts van de Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) na een driedaagde conferentie in het WHO hoofdkwartier in Genève. Eerder verklaarde de Agency for Research on Cancer (IARC), ook een adviesorgaan van de WHO, nog dat het middel waarschijnlijk kankerverwekkend is. Dat leidde tot veel maatschappelijke onrust en kamervragen.

Uit de studies die het JMPR heeft geevalueerd is gebleken dat glyfosaat geen kanker kan veroorzaken door residuen van de stof die op producten kunnen voorkomen. De conclusies van de JMPR zijn in lijn met eerdere evaluaties van o.a. EFSA, de Europese voedsel- en warenautoriteit, RIVM en Ctgb.

EU goedkeuring glyfosaat

Begin maart van dit jaar is de beslissing over goedkeuring van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat nog uitgesteld omdat een aantal lidstaten waaronder Nederland en fracties in het Europees Parlement daar tegen waren, en vroegen om nader onderzoek. Inmiddels heeft staatssecretaris van Dam de Tweede Kamer per brief laten weten dat Nederland alsnog zal instemmen met de hernieuwde toelating maar niet voor opnieuw 15 jaar. De EU stelt nu voor om de toelating te verlengen met 9 jaar.

Een motie om dit tegen te houden, ingediend door de Partij voor de Dieren en gesteund door SP, D66 en GroenLinks kreeg geen meerderheid (17 mei).

De EU neemt deze week een beslissing over verlenging van de toelating van glyfosaat. Bij verlenging zal de herregistratie van alle in de EU toegelaten middelen op basis van glyfosaat starten. Voor Nederland zal het Ctgb beoordelen of toegelaten middelen voldoen aan de nieuwe eisen en indien nodig aanpassen.

Onkruidbestrijding op verhardingen

In Nederland is het professioneel gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen per 31 maart 2016 verboden.