stoelen in de tweede kamer

Nieuws

Geen totaalverbod glyfosaat

Gepubliceerd op
29 mei 2015

Op donderdag 28 mei heeft de tweede kamer gedebatteerd met de staatssecretarissen Dijksma (EZ) en Mansveld (I&M) over het gebruik van glyfosaat (de werkzame stof in o.a. RoundUp) en neonicotinoiden. Uit het debat blijkt dat partijen verschillen van inzicht als het gaat over het wel of niet verbieden van deze gewasbeschermingsmiddelen.

Totaalverbod

Staatssecretaris Mansveld van Milieu houdt vast aan een verbod op het gebruik van glyfosaat (werkzame stof in o.a. RoundUp) op verhardingen per 2016. Een algemeen verkoopverbod is volgens de staatssecretaris juridisch niet haalbaar. Voor overige niet-landbouw terreinen zal op termijn ook een verbod van kracht worden behoudens enkele uitzonderingen zoals sport en recreatieterreinen. Voor een totaalverbod, inclusief de landbouw is geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Kosten en milieueffecten

VVD en CDA zijn tegen een verbod vanwege de negatieve milieueffecten, de hogere kosten die gemeenten moeten maken voor het onkruidbeheer en de ongewenste import van middelen vanuit het buitenland door particulieren. De PvdA voorziet op dit moment te veel juridische bezwaren waardoor een verbod door de rechter ongedaan gemaakt zou kunnen worden.

Andere partijen waaronder PVV, GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP zijn voor een verbod omdat glyfosaat in verband wordt gebracht met verschillende aandoeningen. Zij worden daarin gesterkt door het recente artikel van het IARC waarin wordt gemeld dat glyfosaat 'waarschijnlijk kankerverwekkend is'. Staatssecretaris Mansveld heeft het RIVM gevraagd ook een oordeel te geven over het artikel.

Laagrisicostoffen

Mansveld heeft de kamer laten weten nog voor het zomerreces aan te geven wat de mogelijkheden zijn om een nationale lijst voor laagrisicomiddelen op te stellen. Op dit moment zijn er voor onkruidbestrijding op verhardingen nog geen laagrisicomiddelen geregistreerd.