particuliere_tuin

Nieuws

Geen verkoopverbod glyfosaat voor particulieren

Gepubliceerd op
28 maart 2014

Een verkoopverbod op glyfosaat voor particulieren is juridisch niet haalbaar. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld van Milieu in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer nam 4 maart de motie Ouwehand/Schouw aan waarin wordt gepleit voor een verbod op verkoop van glyfosaat aan particulieren.

Verbod

Op grond van Europese regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen en het Europese vrije verkeer van goederen en diensten is een verkoopverbod in dit geval niet toegestaan. Ook een gebruiksverbod is juridisch niet houdbaar. Een verbod moet proportioneel zijn en noodzakelijk om het beleidsdoel te bereiken. Dat betekent dat er eerst minder ingrijpende maatregelen moeten zijn getroffen en dat beoordeeld moet zijn of deze toereikend zijn. Op dit moment ontbreekt het aan een deugdelijke onderbouwing van de noodzakelijkheid en proportionaliteit van een verbod. De staatssecretaris verwacht dat een gebruiksverbod daardoor in rechterlijke procedures 'kwetsbaar' zal zijn.

Maatregelen

Om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw te minimaliseren zet de staatssecretaris in op het stimuleren van een bewust en een zorgvuldig gebruik door de particulier, in combinatie met maatregelen door distributeurs en andere partijen.

Het gaat dan om maatregelen als de aanwezigheid van voldoende expertise op het verkooppunt, een kassa-check, voorlichting door de tuinbranche en verkleining van de verpakkingsgrootte. Daarnaast zullen aanvullende maatregelen worden uitgevoerd, zoals verduidelijking van de etiketten op gewasbeschermingsmiddelen en introductie van veiligheidsdoppen op de verpakkingen. Dit wordt gecombineerd met gerichte aandacht op het moment van verkoop van glyfosaathoudende middelen, door een specifieke voorlichtingsbrochure.

Na twee jaar, aan het eind van het groeiseizoen 2016, worden de maatregelen geƫvalueerd. Indien de verkoop van glyfosaathoudende onkruidbestrijdingsmiddelen niet met ten minste de helft is verminderd, komt een gebruiksverbod weer in beeld.