Geit staat volledig centraal

Melkgeiten, bokkenvlees, tassen van geitenhuiden, kennis delen. Monique Daniëls en haar man Jan Nooren uit Schijndel ontwikkelen een innovatief proef- en leerbedrijf , waar de geit volledig centraal staat. Zo wordt bijvoorbeeld door plateaus in de stal natuurlijk gedrag bevorderd.

Daniëls en Nooren zoeken naar een nieuwe locatie voor hun geitenhouderij. Ze zitten nu 150 meter van de bebouwde kom en mogen daar niet bouwen. Daniëls: ‘We kijken naar locaties binnen en buiten Brabant om de plannen voor ons nieuwe bedrijf uit te voeren.’

Zelf afmesten

De geitenhouders leveren melk aan coöperatie Amalthea en mesten bokken af op hun eigen bedrijf. Via poelier Ruig komt het vlees in de schappen van groothandel Sligro terecht. Daniëls: ‘We brengen de geiten groot tot ze ongeveer 4 maanden oud zijn. Als ze 25 tot 30 kilo wegen, worden ze geslacht. Ik kies er bewust voor om de geiten zelf af te mesten. Ik wil geen jonge dieren op transport zetten naar bijvoorbeeld Spanje. Dat vervoer veroorzaakt een hoop stress en er is meer kans op infecties.’

De gezondheid van mens en dier staat bij ons op één. We willen natuurijk gedrag bevorderen en rendabel zijn.
Monique Daniëls

Tassen van geitenleer

Monique en haar man kijken verder dan melk en vlees. Het leer en de vacht van hun Saanen en Alpine-geiten willen ze graag verwerken. Tot tassen bijvoorbeeld. Daniëls: ‘De huid van vleesbokken gaat nu naar looiers in India en wordt daar verwerkt. Ik zeg dan altijd: ‘Die zien we via de Xenos weer terug’’, ter illustratie haalt ze een krukje tevoorschijn dat is bespannen met een geitenhuid. ‘Ik wil zelf met de huiden aan de slag, ik heb er een aantal in de vriezer liggen en ga met een student van de design-academie uit Eindhoven bekijken hoe we daar luxe-tassen van kunnen maken. Op het vlak van arbeidskosten kunnen we in Nederland natuurlijk niet concurreren met India. De tassen zitten in een luxer deel van de markt. Maar ik wil de mensen ook laten zien wat er allemaal nog meer mogelijk is met de geit. Daniëls: ‘Het is erg nuttig om informatie te delen met andere geitenhouders en om van elkaar te leren zoals bij het project Vooruit met de Geit.’

Natuurlijk gedrag en gezondheid

In de plannen van Daniëls en Nooren groeit het aantal geiten van 480 naar 1200 tot 1500. Volgens de geitenhoudster biedt die groei kansen voor verduurzaming. ‘We maken nu gebruik van oude varkensstallen. Voor de toekomst kijk ik naar een duurzaam stalconcept dat rendabel is. Ik wil het natuurlijk gedrag van de geiten bevorderen. Geiten knabbelen graag en het is goed voor het beenwerk als ze op de achterpoten staan. We denken bijvoorbeeld aan planten in de stal. De gezondheid van mens en dier staat bij ons op één. We willen een aparte kraamstal bouwen om bij het aflammeren het risico op zoönosen te beperken. Ook kijken we hoe we de uitstoot van ammoniak kunnen terugdringen.’

Klimplateaus

In de bokkenstal van haar huidige bedrijf zijn plateaus geplaatst om natuurlijk gedrag te stimuleren. Daniëls: ‘We hadden al loopplankjes bij de lammetjes, maar ik zag dat ook de bokken het liefst op een helling gingen liggen. We hebben roosters uit de varkensstal geplastificeerd en bedekt met stro. De geiten liggen er graag op. Het geeft ook rust in de groep. Als de leiders van de groep op het plateau liggen, kan de rest rustig eten. Bij het uitmesten van de hokken klap ik de plateaus gewoon op.’

Educatie

De geitenhouders zien kansen voor verbreding. ‘In de nieuwe bedrijfsopzet is ruimte voor vergaderingen, workshops, kinderfeestjes en excursies. Ze willen ook een leerbedrijf zijn voor studenten dierverzorging. Nooren en Daniëls geven beide les aan de HAS in Den Bosch. Daar doceren ze diervoeding, fokkerij, bedrijfsbegeleiding en ondernemen. Ze bieden studenten graag een plaats aan op hun nieuwe bedrijf. Daniëls: ‘We vergaren niet alleen kennis, we verspreiden het ook weer. Het is belangrijk dat geitenhouders onderling informatie delen over bijvoorbeeld bedrijfsvoering en plattelandsvernieuwing. We zijn een jonge sector en kunnen van elkaar leren hoe we onze bedrijven moeten verbeteren.’