Nieuws

Gemeenschappelijk Wonen en Centraal Wonen kan blijven

Gepubliceerd op
12 november 2012

Veranderende Europese regelgeving voor de woningmarkt heeft grote consequenties voor huishoudens die gemeenschappelijk willen wonen. Veel projecten voor Centraal Wonen en Gemeenschappelijk Wonen zijn gerealiseerd binnen de sociale woningbouw en worden daardoor alleen nog toegewezen aan lagere inkomensgroepen. Terwijl een belangrijke doelstelling van veel van deze projecten juist is dat de woningen toegankelijk zijn voor eenieder die er wil wonen. De Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) en de Bouwkundewinkel van de Technische Universiteit Eindhoven zochten samen naar oplossingen.

Een van de mogelijke oplossingen is het switchen tussen sociale en vrije huur, zo blijkt uit onderzoek van de Wageningse Wetenschapswinkel en de Eindhovense Bouwkundewinkel in opdracht van Centraal Wonen Wageningen (CWW) en de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW). Aan huurders die een sociale huurprijs betalen, maar daar door hun hogere inkomen niet meer voor in aanmerking komen, kan dan een hogere, commerciële huur berekend worden. En mensen die net onder de inkomensgrens komen, kunnen switchen van vrije huur naar sociale huur. Ook zijn door de Wetenschapswinkel en Bouwkundewinkel verschillende regelingen vergeleken om koophuizen toegankelijk te maken voor mensen met lagere inkomens. Ook constructies om met alle bewoners gezamenlijk een wooncomplex te kopen of te huren worden beschreven.

Doelstelling woonproject

De toegankelijkheid van woningen binnen Gemeenschappelijk Wonen en Centraal Wonen heeft naast wet- en regelgeving, ook te maken met de doelstelling van het woonproject. Om een keuze te kunnen maken uit de verschillende beheer- en eigendomsconstructies, moet ieder Centraal Wonen-project voor zich een beeld hebben van wat men belangrijk vindt. De rapporten bieden ook hiervoor verschillende handvatten.

Folder en rapporten

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in twee Wetenschapswinkelrapporten. Deze zijn, evenals een toegankelijke folder, te downloaden vanaf de projectsite Centraal Wonen voor iedereen onder downloads.

  • Wetenschapswinkelrapport 290a:
    ‘Samen sterk, samen alleen. Bewoners over de toegankelijkheidsproblematiek in CW-projecten’. Ervaringen met en vragen over toegankelijkheid, betrokkenheid van bewoners, doorstroming, stagnatie en scheefwonen.
  • Wetenschapswinkelrapport 290b:
    ‘Woongemeenschappen in een spanningsveld van privé-eigendom en gemeenschappelijk gebruik’. Over verschillende eigendomsconstructies: kiezen tussen koop en huur, verscheidene koopvarianten, vrije en sociale huur.
  • Folder 'Centraal Wonen voor iedereen'