Project

Genetisch management

Het bepalen van de genetische diversiteit binnen landbouwhuisdierrassen is van groot belang voor het maken van de juiste beslissingen rondom vragen als: van welke dieren willen we genetisch materiaal bewaren in de genenbank, en op welke manier kunnen we genetisch materiaal uit de genenbank zo goed mogelijk inzetten voor het behoud van bepaalde rassen.

Dit project richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheden van grote hoeveelheden merkerdata voor de conservering van genetische diversiteit binnen landbouwhuisdierrassen. Door de ontwikkeling van merkerdata met een hoge merkerdichtheid (SNP merkers) voor diverse landbouwhuisdiersoorten is het nu mogelijk om de diversiteit op specifieke delen van het genoom te bepalen, en kunnen we de diversiteit van specifieke kenmerken op verschillende delen van het genoom lokaliseren.

De doelstellingen in dit onderzoek zijn:

  • ontwikkelen van methoden voor de evaluatie van de genetische diversiteit over het hele genoom met behulp van SNPmerkerdata
  • toepassen van deze methoden in case studies, gericht op de neutrale diversiteit over het genoom en de diversiteit van specifieke kenmerken, en het effect van selectie
  • vertalen van de resultaten naar bruikbare tools ten behoeve van de conservering van landbouwhuisdierrassen in genenbanken