Nieuws

Genetische aanleg en geboortegewicht belangrijk voor resultaten vleesvarkens

Gepubliceerd op
2 oktober 2013

Biggen met een goede genetische aanleg en met een hoog geboortegewicht behalen zowel tijdens de opfokperiode als vleesvarkensperiode betere technische en financiële resultaten dan biggen met een minder goede genetisch aanleg en met een laag geboortegewicht. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Productschap Vee en Vlees is uitgevoerd op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel.

Opzet onderzoek

Onderzocht is het effect van de genetische aanleg van de eindbeer en van de zeug en het geboortegewicht van de biggen op de technische en economische resultaten van gespeende biggen en vleesvarkens. De genetische aanleg is uitgedrukt als de Topigs Productie Index (TPI; is verwachtingswaarde voor de productiekenmerken groei, voeropname en vleespercentage). De dieren (kruisingstype Tempo-beer x (NL * Y) zeug) zijn gevolgd vanaf geboorte tot aan het afleveren naar het slachthuis. Beren en zeugjes zijn gescheiden opgelegd. De proef was als volgt opgezet:

Behandeling TPI einder en TPI zeug Geboortegewicht big*
1 Hoog Hoog
2 Hoog Laag
3 Laag Hoog
4 Laag Laag

* Hoog geboortegewicht: hoger dan 1.340 gram; laag geboortegewicht: lager dan 1.340 gram

Resultaten

Genetische aanleg (uitgedrukt in TPI)

  • Biggen afkomstig van hoog TPI zeugen groeien sneller tijdens de opfokperiode dan biggen afkomstig van laag TPI zeugen. Er is geen significant verschil in voeropname en voederconversie tussen biggen afkomstig van hoog of laag TPI zeugen.
  • Hoog TPI vleesvarkens nemen meer voer op, groeien sneller en hebben een gunstigere voederconversie dan laag TPI vleesvarkens.
  • Het financieel resultaat per afgeleverde big is vergelijkbaar bij hoog en laag TPI biggen. Het saldo per afgeleverd vleesvarken is € 4,72 hoger bij hoog TPI vleesvarkens dan bij laag TPI vleesvarkens. Daarnaast worden hoog TPI vleesvarkens gemiddeld 3,5 dag eerder afgeleverd aan de slachterij.

Geboortegewicht

  • Biggen met een hoog geboortegewicht nemen meer voer op en groeien sneller als big en als vleesvarken dan biggen met een laag geboortegewicht. Er is geen verschil in voederconversie tussen biggen en vleesvarkens met een laag of een hoog geboortegewicht.
  • Het financieel resultaat per afgeleverde big is bijna € 1,80 hoger bij biggen met een hoog geboortegewicht. Het saldo per afgeleverd vleesvarken is € 0,80 hoger bij vleesvarkens met een hoog geboortegewicht. Daarnaast worden vleesvarkens met een hoog geboortegewicht gemiddeld 5 dagen eerder afgeleverd aan de slachterij dan vleesvarkens met een laag geboortegewicht.

Combinatie van genetische aanleg en geboortegewicht

  • Biggen met een hoog geboortegewicht en afkomstig van hoog TPI zeugen nemen meer voer op, groeien sneller als big en als vleesvarken en hebben een iets gunstigere voederconversie dan biggen met een laag geboortegewicht en afkomstig van laag TPI zeugen.
  • Bij hoog TPI dieren met een hoog geboortegewicht is het financiële resultaat per afgeleverde big € 1,85 hoger dan bij laag TPI dieren met een laag geboortegewicht. Het saldo per afgeleverd vleesvarken is € 5,52 hoger. Daarnaast worden hoog TPI vleesvarkens met een hoog geboortegewicht gemiddeld 8,6 dagen eerder afgeleverd worden aan de slachterij.