Genetische variatie in de Nederlandse populatie Brandrode runderen

Het Brandrode rund is een van de zeldzame Nederlandse runderrassen. In 2007 is de populatie Brandrode runderen (genetisch) geanalyseerd. Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek vijf jaar later.