Jaap van Os en Henk Janssen

Testimonial

Geo-informatici Jaap van Os en Henk Janssen over hun werk bij Wageningen Environmental Research

Als een boer moet opgeven op welke perceel er wat gaande is, dan komt daar al gauw een hoop papierwerk aan te pas.

Een systeem dat zich aanpast aan wat de gebruiker aan het doen is
Jaap van Os en Henk Janssen

De afgelopen tien jaar wisten de geo-informatici Jaap van Os en Henk Janssen dat werk stap voor stap te versimpelen. Voor de jaarlijkse subsidieaanvraag moesten boeren tien jaar geleden nog naar de plaatselijke kantoorboekhandel om een topografische kaart met schaal 1 op 10.000 te kopen. Op deze kaarten – meestal op A0-formaat, een vierkante meter – tekenden ze dan in op welke arealen ze welk gewas verbouwden en dat ging dan al dan niet verknipt naar het ministerie van LNV. Inmiddels heeft Wageningen Environmental Research een applicatie gemaakt die werkt met ‘voorgebakken’ kaartbeelden met perceelsinformatie. Zonder balken, menu’s, extra opties en advanced properties, maar een systeem dat zich aanpast aan wat de gebruiker aan het doen is en waarmee praktisch geen fouten te maken zijn. Dat leidde binnen enkele jaren al tot duizenden gebruikers. Janssen en Van Os denken al weer na over nieuwe geo-toepassingen. Met een GPS op de tractor bij het zaaien en poten kan de benodigde informatie nog sneller en nog directer worden verzameld en doorgeleverd aan geïnteresseerde partijen.

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra"

Actuele projecten en publicaties van Jaap van Os:


Actuele publicaties van Henk Janssen: