Gerard Hazeu

Testimonial

Geo-informaticus Gerard Hazeu over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

Geo-informaticus Gerard Hazeu is projectleider van het digitale Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN).

Het is bijzonder te zien hoe Nederland groeit
Gerard Hazeu

De digitale kaarten van het LGN worden sinds 1986 gemaakt aan de hand van satellietbeelden, geografische gegevens, luchtfoto’s, expertkennis en karteringen in het veld. Sindsdien is er ruwweg iedere vier jaar een nieuwe versie van het LGN gepubliceerd, met als meest recente versie het LGN 6 van november 2009. Daarin wordt het landgebruik in Nederland weergeven voor 39 landgebruiksklassen in rastercellen van 25 bij 25 meter. Dankzij de oudere versies zijn met behulp van het LGN kaarten te maken waarop duidelijk zichtbaar is hoe Nederland is veranderd in de afgelopen 23 jaar. Met het experimentele bestand Historisch Landgebruik Nederland (HGN) is het zelfs mogelijk om vergelijkingen te maken met de jaren 1900 en 1960. ‘Het is bijzonder te zien hoe Nederland groeit op de kaarten van het LGN en het HGN,’ zegt Gerard Hazeu. ’De verstedelijking verspreidt zich in de loop van de jaren als rode vlekken over het land, en langs de rivieren ontstaat nieuwe natuur. Zoom je in, dan zie je de kleinere bouwprojecten, en natuurlijke omvormingen van heide in bos of die van landbouw in natuur.’

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra

Actuele projecten en publicaties van Gerard Hazeu: