Gilbert Maas

Testimonial

Geomorfoloog Gilbert Maas over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

Geomorfoloog Gilbert praat over het landschap als ware het een levend wezen. Toch bekijkt hij dat levende wezen steeds meer op zijn computerscherm.

Je hebt zo een bird’s-eye view
Gilbert Maas

Met de digitale kaart van het Actueel Hoogtebestand Nederland bijvoorbeeld kan hij allerlei analyses maken. ‘Je hebt zo een bird’s-eye view, waardoor je je gaat afvragen hoe vormen in een landschap samenhangen, bijvoorbeeld over de relatie tussen meandervorming van een rivier en het omringende landschap.’ Dankzij de inzichtelijke digitale geomorfologische kaarten kan Maas het belang van zijn eigen wetenschapsgebied hard maken voor de praktijk van de ruimtelijke ordening, het natuurbeheer en de archeologie. ‘Geomorfologie is een heel zachte waarde die nergens is verankerd in het beleid. Dankzij de kaarten kun je zien dat het logisch is om een rivier als de IJssel anders te behandelen dan de Waal. De Waal is een zeer dynamische rivier, terwijl bij de IJssel nog prachtig de geomorfologie van het landschap zichtbaar is. Daar moet je rekening mee houden bij het uitvoeren van maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier.’ Hij kan zelfs – dankzij de digitalisering van de geomorfologische kaarten –  op film een driedimensionaal landschap van de toekomst tevoorschijn toveren.

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra

Actuele projecten en publicaties van Gilbert Maas: