Radio & TV

Gerard Migchels bij Reporter Radio over stikstofuitstoot bij koeien verminderen

Stikstof op het boerenbedrijf beter benutten, dat was het doel van Proeftuin Veenweide. In dit project onderzochten Wageningen University & Research, veehouders en het ministerie van LNV welke maatregelen veehouders zelf kunnen nemen om de uitstoot van ammoniak - en daarmee de stikstofuitstoot - te beperken. Gerard Migchels van Wageningen Livestock Research vertelt hierover bij Reporter Radio.