Nieuws

Gerbera groeimodel voor telers

Gepubliceerd op
23 oktober 2013

Een samenwerkingsverband van Wageningen UR Glastuinbouw, Floriconsultgroup, DLV en LTO Groeiservice bouwt sinds 2011, met financiering van het Productschap Tuinbouw, aan een groeimodel voor gerbera’s. Wageningen UR Glastuinbouw voert de modelbouw uit op grond van ervaring met een reeks van groeimodellen van onder andere tomaat en roos. Het model wordt onderbouwd door een bij Wageningen UR uitgevoerde daglengte proef, en door benutting van vele data die in de sector in de loop der jaren zijn verzameld.

Het groeimodel is bedoeld om telers te ondersteunen bij strategische beslissingen zodat een optimale bloemproductie en –kwaliteit gewaarborgd is. De beslissingen betreffen daglengte, CO2 dosering, belichting, schermgebruik, temperatuur en luchtvochtigheid. Momenteel is het model vrijwel afgerond voor het veelgebruikte ras Kimsey, maar wordt geschikt gemaakt voor meerdere rassen.

Testfase in de praktijk

Het model zit nu in de testfase in de praktijk. Enkele kwekers houden voor de kleinbloemigen Kimsey, Suri en Bison en de grootbloemigen Rich en Candela een registratie van productie en bloemkwaliteit bij. De verzamelde data worden gebruikt om het model voor die rassen te toetsen. Daarnaast is de validatie voor Kimsey al in volle gang (zie Figuur 1).

Fig.1. Modelresultaat voor teelt Kimsey bij een praktijkbedrijf, met (1a, links) de cumulatieve bloemproductie (in aantal/m2), (1b, rechts) de gemiddelde steellengte (cm per steel)
Fig.1. Modelresultaat voor teelt Kimsey bij een praktijkbedrijf, met (1a, links) de cumulatieve bloemproductie (in aantal/m2), (1b, rechts) de gemiddelde steellengte (cm per steel)

Praktijkgericht en gebruiksvriendelijk

Met behulp van de kwekers wordt het model zo praktijkgericht en gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. Naast eenvoudige bediening komt er een makkelijke manier om een extra meetbox of een set draadloze sensoren aan te sluiten op het systeem. Zo kan voor een specifieke plek in de kas een groeiberekening plaatsvinden. Ook risico op botrytis wordt daarin meegenomen. Voorwaarde is wel dat de meetdata te verkrijgen zijn via Letsgrow.com of de server van de sensorleverancier.

De testperiode duurt tot uiterlijk december 2013, waarna het model beschikbaar komt voor de sector.