Nieuws

Geslaagde alumnibijeenkomst regio Noord dinsdag 1 oktober over Precisielandbouw

Gepubliceerd op
7 oktober 2013

De regiokring Noord van alumni van Wageningen University kwam op 1 oktober bijeen in het bezoekerscentrum van de Avebe in Ter Apelkanaal. Ongeveer zestig ‘Wageningers’ bezochten de bijeenkomst die begon met een busrit over het terrein van de grootste aardappelzetmeelfabriek ter wereld.

Peter Bruinenberg, de manager maatschappelijk verantwoord ondernemen van Avebe, vertelde over de manier waarop de 3 miljoen ton aardappels wordt verwerkt tot zetmeel, eiwit en vezels in een volcontinu proces. Milieuvraagstukken spelen een belangrijke rol in het verwerkingsproces dat veel water en energie vergt. Een efficiënte warmtekrachtcentrale zorgt voor energieopwekking met een rendement van meer dan 90 procent, maar het overheidsbeleid, zo vertelde hij, maakt het inzetten van deze technologie niet gemakkelijk.

Terug in het bezoekerscentrum kregen de aanwezigen een voordracht over de duurzaamheidsstrategie van Avebe, die niet los gezien mag worden van de reguliere bedrijfsstrategie. Het bedrijf richt zich op het creëren van meerwaarde voor de eiwit en vezels van de aardappel ten behoeve van humane consumptie en toepassingen.

Daarna vertelde Janneke Hadders, directeur van Dacom, over het belang van goede dataverwerking ten behoeve van de agrarische productie. Dankzij de smartphones en tablets kunnen boeren adviezen krijgen op perceelniveau over bestrijding van ziekten en plagen en over beregenen van de percelen. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen. Kalenderbespuitingen kunnen tot het verleden behoren en steeds meer ondernemers gebruiken de slimme toepassingen in hun bedrijfsvoering. Toch is het soms lastig om deze moderne technologie geïmplementeerd te krijgen, omdat het betekent dat de ondernemers moeten breken met hun gevestigde bedrijfsvoering. Hoewel de financiële voordelen evident zijn, blijkt het toch vaak lastig om die stap te zetten.

Corné Kempenaar van Wageningen UR praatte het gehoor vervolgens bij over de volgende stappen in de ontwikkeling van precisielandbouw. Bemesting en toepassing van bestrijdingsmiddelen kan inmiddels al bijna op plantniveau worden aangepast aan de specifieke behoeften van het gewas. Daarbij komt dat de robotisering van de landbouwmachines ook kan en gaat leiden tot forse besparingen op de arbeidskosten. Samen met bedrijven – als Dacom – werken onderzoekers van Wageningen UR aan verdere verfijning van deze technologie.

Er werd geanimeerd gediscussieerd en nagepraat tijdens de nazit en de regiokring gaat aan de slag voor de volgende bijeenkomst in het voorjaar.