weed-it_selectieve_spuittechniek_verhardingen

Nieuws

Gewasbeschermings-middelen op verhardingen per 31 maart verboden

Gepubliceerd op
30 maart 2016

Met ingang van 31 maart 2016 is het voor professionele toepassers verboden gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen te gebruiken. Voor situaties waarbij chemische (onkruid)bestrijding de enige mogelijkheid is, zoals op bepaalde industrieterreinen en sport- en recreatieterreinen, blijft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan. In november 2017 zal het verbod worden uitgebreid tot een algeheel verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het wijzigingsbesluit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Verbod voor professioneel gebruik

Met het van kracht worden van het verbod is het voor professionele toepassers niet meer toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen te gebruiken. Het verbod geldt voor alle typen verhardingen zoals tegels, klinkers maar ook materialen als grind en gravel.

Voor locaties waar veiligheidsvoorschriften aantoonbaar verplichten tot bestrijding, en chemische bestrijding de enige mogelijkheid is, blijft het gebruik van (onkruid)bestrijdingsmiddelen toegestaan. Dit betreft de volgende terreinen:

  • locaties waar open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan;
  • start-, landings- en taxibanen van vliegvelden;
  • ballastbed, inspectie- en schouwpaden van spoor-, metro- en trambanen;
  • locaties waar munitie of explosieven in de bodem zitten.

Gebruik van middelen blijft ook toegestaan bij:

  • behandelen van stobben op weg- en waterbouwkundige constructies, indien door mechanisch verwijderen de stabiliteit van deze constructie in gevaar komt.
  • bestrijden van bepaalde plagen zoals eikenprocessierups en de onkruiden Japanse Duizendknoop en Ambrosia.

Terreinen buiten de landbouw

In november 2017 zal het verbod worden uitgebreid tot een algeheel verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het verbod geldt niet voor sportvelden (inclusief golfterreinen) en recreatieterreinen (bungalowparken, groepsaccomodaties, campings, jachthavens). Voor deze specifieke terreinen zijn Green Deals afgesloten om het gebruik van middelen te verminderen.