Project

Gewenste milieutoestand op IJsselmeer

Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor een duurzame visserij in het IJsselmeer en het Markermeer. In deze gebieden is er mogelijk sprake van overbevissing en daarom wil het ministerie weten wat de maximale visserijdruk mag zijn om te komen tot gezonde, duurzame visbestanden.

Doelstelling

Het ministerie van Economische Zaken is in het kader van de Visserijwet verantwoordelijk voor duurzame visserij en wil stappen zetten om te komen tot wetenschappelijk onderbouwde vangstadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het markermeer en het IJsselmeer. Het ministerie wil dat deze vangstadviezen worden gebaseerd op de doelstellingen die voortkomen uit zowel de Visserijwet als de Kader Richtlijn Water (KRW). Uit een vooronderzoek bleek dat er voldoende data en kennis aanwezig is om gedegen vangstadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem te geven. Hierbij werd aangeraden het hoofdonderzoek in drie delen op te splitsen: 1) vangstadviezen op basis van de ICES benadering voor data-gelimiteerde bestanden, 2) een plan met scenario's omtrent visserij-inpanning van de staand want- en zegenvisserij, waarmee de vangstadviezen geïmplementeerd zouden kunnen worden, en 3) adviezen voor additioneel monitoringswerk waarmee belangrijke hiaten in de beschikbare kennis in de toekomst opgevuld kunnen worden.

Werkwijze

  1. Opstellen van vangstadviezen: Hierbij is de doelstelling om minimaal een duurzame visserij te behalen en om uiteindelijk tot een maximum sustainable yield (MSY) te komen.
  2. Opstellen van een implementatieplan: De vangstadviezen zullen via een plan met betrekking tot visserij-inspanning geïmplementeerd worden, met behulp van biologische informatie, inspannings- en aanlandingsdata, ‘expert judgement’ en de ICES analyses. In dit plan zullen een aantal mogelijke strategieën beschreven worden.
  3. Aanbevelen additionele monitoring: In overleg met Rijkswaterstaat en EZ zal een advies worden gegeven met betrekking tot additioneel monitoringswerk in het IJsselmeer/Markermeer, waarmee belangrijke hiatn de beschikbare kennis in de toekomst opgevuld kunnen worden.

Resultaten

Er wordt een vangstadvies en een plan met betrekking tot de visserij-inspanning gegeven voor snoekbaars, baars, brasem en blankvoorn in het IJsselmeer en Markermeer. Daarnaast zal in het hoofdonderzoek advies worden gegeven over additionele monitoring, waarmee data verzameld kunnen worden die het visserijonderzoek in de toekomst kunnen verbeteren. EZ kan deze resultaten gebruiken met betrekking tot de doelstelling van een duurzame visserij in het IJsselmeer/Markermeer.