Europees Parlement in Brussel, België

Nieuws

Gewijzigd landbouwbeleid EU helder uitgelegd in boek

Gepubliceerd op
17 september 2013

Veranderingen omtrent Europees landbouw- en natuurbeleid, waren aanleiding voor het uitbrengen van een herziene versie van het boek ‘EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen’. De vierde druk van dit boek verscheen op 17 september 2013. ‘EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen’ wordt veel gebruikt als lesmateriaal op hogescholen en is een belangrijk naslagwerk voor beleidsmakers.

EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de Europese lidstaten, een nieuw Meerjarig Financieel Kader, grote schommelingen in grondstoffen- en voedselprijzen op de wereldmarkt en de groeiende omvang van het areaal genetisch gemodificeerde gewassen wereldwijd gaven aanleiding voor de samenstellers van het boek om een nieuwe druk uit te brengen. “Met deze druk moeten we weer een aantal jaren vooruit kunnen”, vertelt Petra Berkhout. “Tot 2020 staat het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in ieder geval vast.”Berkhout, onderzoeker bij LEI Wageningen UR, verzorgde de eindredactie van het boek samen met universitair docent Liesbeth Dries van Wageningen University en Gerrit Meester (voormalig adviseur bij het ministerie van Landbouw, emeritus hoogleraar Europese Economische Integratie aan de Universiteit van Amsterdam, oud-medewerker van het LEI en alumnus van Wageningen University).

Auteurs zijn wetenschappers en beleidsmakers

Aan ‘EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen’ hebben tientallen wetenschappers en beleidsmakers een bijdrage geleverd. Per hoofdstuk beschrijven meerdere auteurs (een mix van wetenschappers en beleidsmakers) één onderwerp.

Wageningen Academic Publishers

De eerste editie van ‘EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen’ werd uitgegeven in 2005. Dit boek is een vervolg op de publicatie ‘EU-landbouwpolitiek van binnen en van buiten’, waarvan de eerste editie in 1988 verscheen en waarvan ook regelmatig herziene versies verschenen. Initiatiefnemer voor een verzamelwerk over alles wat met Europees landbouwbeleid te maken had was destijds Prof. J. de Hoogh. De nieuwste editie, evenals voorgaande drukken, wordt uitgegeven door Wageningen Academic Publishers.