Nieuws

Gezellig in het groen of gewoon er even tussen uit?

Gepubliceerd op
11 juni 2012

Hoe zijn parken, bos- en natuur en recreatiegebieden te beoordelen op hun recreatieve waarde? Door recreanten in te delen naar recreatiegedrag en voorkeuren zijn vijf motieven te onderscheiden. Dit onderzoek ontwikkelt een toolbox om te beoordelen of een natuurgebied bijvoorbeeld fijne wandelingen biedt of een gezellige ontmoetingsplaats is.

groen

Recreatiemotieven zijn een manier om recreanten in te delen naar recreatiegedrag en voorkeuren. Dit onderzoek onderscheidt vijf motieven waarmee recreanten een groengebied bezoeken: Gezelligheid, Even tussen uit, Interesse, Volledig opgaan in een andere wereld en Fysieke uitdaging.

Het doel van het onderzoek is een toolbox met indicatoren te ontwikkelen die inzicht geeft in de recreatiegeschiktheid van een gebied. De toolbox bestaat uit een internet-, kaart- en veldanalyse en een interview met de beheerder. Dit onderdeel wordt recreatieschouw genoemd.

Het groengebied Nieuw Wulven bij Houten is door twee recreatiedeskundigen van Alterra voor twee motieven beoordeeld: Gezelligheid en Even tussen uit. Uit de resultaten blijkt dat Nieuw Wulven meer geschikt is voor het motief Even tussen uit dan voor de Gezelligheidszoeker. Het is een prima gebied om een wandeling van minimaal een half uur maken, op sommige plaatsen mag de hond los en de begroeiing is afwisselend. Voor de Gezelligheidszoeker is het minder geschikt, omdat voorzieningen als horeca en andere ontmoetingsplekken ontbreken.

Deze recreatieschouw is in alle groengebieden binnen een week (afhankelijk van de grootte van het gebied) uit te voeren. Bij voorkeur door onafhankelijke schouwers die niet betrokken zijn bij het gebied of de organisatie. Hierdoor kunnen beheerders beter inzicht krijgen of het gebied aansluit bij wensen en recreatiemotieven van bewoners rond het gebied.