Gezond worden of blijven dankzij een groene omgeving

Groen kan een positieve invloed hebben op de gezondheid van mensen. Maar hoe groot is die invloed? Bijvoorbeeld op het welbevinden van klanten op een zorgboerderij? En hoeveel dragen bomen bij aan de gezondheid door fijnstof weg te vangen? Vragen waar onderzoekers van Plant Research International antwoord op zoeken. Zo draagt PRI-onderzoek bij aan de gezondheid van de mens en zijn omgeving.

Nederland kent zo’n 1.000 zorgboerderijen waar jaarlijks zo’n 20.000 ‘deelnemers’ gebruik van maken. Zij hebben baat bij verschillende aspecten van de boerderij en het buitenleven. Zo is de groene omgeving, met weinig prikkels en veel ruimte  belangrijk voor de deelnemers. Dat geeft ze bijvoorbeeld de mogelijkheid zich af te zonderen als ze dat willen. Daarnaast waarderen de deelnemers de gelijkwaardige samenwerking met boer en boerin en met gelijkgestemden waarmee ze samen aan het werk zijn. Hier gaan gesprekken over wat ze moeten doen in plaats van dat ze het als patiënt met hun behandelaar hebben over hun beperkingen.De onderzoekers kijken samen met andere universiteiten naar de kwaliteiten van een zorgboerderij en naar de effecten op de deelnemers. Ze willen weten of bijvoorbeeld probleemjongeren echt beter worden van hun tijd op een zorgboerderij en of de kwaliteit van leven van psychiatrische patiënten toeneemt. De onderzoekers verwoorden hierbij hoe een deelnemer goed kan omgaan met planten en dieren en wat voor perspectief dat biedt op een positief effect. Ook analyseren ze of en hoe verschillende onderdelen van de boerderij matchen met de wensen van verschillende doelgroepen.

Bomen en fijnstof

Een groene omgeving heeft niet alleen effect op het welbevinden van mensen, maar kan ook effect hebben op een specifiek probleem als de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Dat effect is niet eenduidig. Daarom bekijken de onderzoekers onder andere of bomen om een veehouderij fijnstof kunnen weg vangen. Hiervoor doen ze onderzoek met bomen en kunstmatig fijnstof.

Daarnaast helpen ze gemeenten door op een rij te zetten in hoeverre groen de hoeveelheid fijnstof in de lucht kan verminderen. Een boom vangt wel fijnstof af, maar vooral de grotere deeltjes daarin. Door bomen te planten kan een gemeente mogelijk de normen voor de aanwezigheid van fijnstof in een buurt halen omdat die normen gebaseerd zijn op gewicht. Maar de meest schadelijke deeltjes zijn juist de kleinste. Daarom helpt het planten van meer bomen niet altijd om ook de gezondheid van mensen in zo’n buurt te verbeteren. Voor gemeenten is het handig dit soort informatie te hebben als ze bezig zijn een groenplan op te stellen.

Naar