Nieuws

Gezonde, duurzame voedselkeuze makkelijker maken

Gepubliceerd op
20 december 2012

In gezonde en duurzame voedselkeuzes kunnen consumenten tot op zekere hoogte worden gestuurd. Welke verkoop- en marketingmethoden wel en niet werken om consumenten te bewegen tot de gezonde keuze, is een stuk inzichtelijker geworden dankzij onderzoek van Wageningen UR (University & Research centre), Schuttelaar & Partners en HAS KennisTransfer. De gezonde keus ook de makkelijke keus maken (zoals de daghap in een kantine of restaurant) werkt bijvoorbeeld goed; via posters een bekende Nederlander een gezond hapje laten aanprijzen, lijkt weinig effect te hebben.

Zes verkoop- en marketingmethoden om consumenten te bewegen tot het kopen van gezonde en duurzaam geproduceerde voeding zijn bestudeerd in een project over “nudging”:

  • Producten middenin het supermarktschap leggen, werkt bijvoorbeeld goed. Dat is een uitbreiding op eerder onderzoek dat liet zien dat het op ooghoogte plaatsen helpt.
  • Met “framing” kan ook worden gespeeld. Duurzame producten verkopen beter als ze niet in een apart vak bij elkaar liggen, maar juist direct naast de minder duurzame optie. (En dan het liefst in het midden van het schap, natuurlijk)
  • Vertellen hoe goed een product verkocht wordt, werkt ook. Daarbij hoeft niet per se geclaimd te worden dat “een grote groep” consumenten voor dit product kiest. Communiceren dat “een groeiend aantal” treinreizigers fruit koopt bij de kiosken van de NS, deed de verkoop van fruit verhogen.
  • De gezonde optie de norm maken, levert eveneens goede resultaten. Dat blijkt uit proeven waarbij restaurants vegetarische maaltijden aanbieden als maaltijd van de dag. Vaak is de vleesmaal de norm en is een vegetarische variant ook mogelijk. Draaien restaurants dit om, dan wordt de vegetarische dis vaker besteld.
  • Posters ophangen in de hockeykantine met daarop een foto van een bekende hockeyster die een appel eet, heeft weinig effect. De theorie “goed voorbeeld doet goed volgen” gaat in dat geval blijkbaar niet op.
  • In de winkel informatie verschaffen over de ingrediënten, calorische waarde of afkomst van producten, heeft ook nauwelijks effect.

Nudging

“Nudging” is consumenten een licht duwtje in de goede richting geven. Gezonde en duurzaam geproduceerde voeding vinden veel consumenten “de goede richting” en ook voor de volksgezondheid is het belangrijk dat burgers geholpen worden te kiezen voor beter eten. Het onderzoeksproject, dat op 17 december 2012 werd afgerond, is daarom gefinancierd uit overheidsmiddelen en heel veel partijen hebben er hun medewerking aan verleend, zoals: supermarktketen PLUS, de NS, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Hockeyclub Den Bosch, Stichting Max Havelaar en Stichting Ik Kies Bewust.

Publicatie in BioMed Central

Naast dit project in opdracht van het ministerie van Economische Zaken doet Wageningen UR nog meer onderzoek naar nudging. De eerste wetenschappelijke publicatie over nudging van de leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag is op 12 december 2012 verschenen in het journal BMC Public Health.