Banner

Global Oceans Action Summit 2014

Gepubliceerd op
30 april 2014

Het LEI heeft tijdens de Global Oceans Action Summit 2014 een delegatie uit Myanmar ontvangen waaronder de Deputy Minister van Livestock, Fisheries and Rural Development. LEI, Imares, CBI en Solidaridad hebben samen met de delegatie besproken op welke gebieden er samengewerkt kan worden om de duurzame ontwikkeling van visserij en aquacultuur te bevorderen. Ook is er gekeken naar de mogelijkheden om de export van vis en schelpdieren uit Myanmar naar de EU te stimuleren. Raakvlakken die verder onderzocht gaan worden zijn capaciteitsopbouw, marine stock assessments, technische en financiële ondersteuning bij de ontwikkeling van aquacultuur, the Seafood Trade Intelligence Portal en CBI’s export coaching programma. Na een vruchtbare discussie op het LEI is een bezoek gebracht aan een van de pelagische trawlers van het visserijbedrijf Jackzon in Scheveningen. Tijdens het bezoek hebben het LEI en Solidaridad aangekondigd dat in oktober a.s. een aquacultuur- en visserijhandelsmissie vanuit Nederland naar Myanmar afreist. Dit initiatief werd erg goed ontvangen door de delegatie.