engerling

Persbericht

Goed graslandbeheer belangrijkste voor bestrijding engerlingen

Gepubliceerd op
30 januari 2013

Uit een tweejarig veldonderzoek blijkt dat gewasbeschermingsmiddelen weinig nut hebben voor de bestrijding van engerlingen in grasland. Gewas- en teeltmaatregelen zoals het scheuren en berijden van grasland blijken veel effectievere manieren te zijn voor het bestrijden van engerlingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR (PPO)  in het zuiden en oosten van Nederland. De onderzoekers verwachten dat in de zoektocht naar een oplossing voor het engerlingenprobleem graslandbeheersmaatregelen een veel grotere rol kunnen spelen dan het gebruik van synthetische middelen.

Het onderzoek naar engerlingen is gefinancierd door het Productschap Zuivel.

Tegen engerlingen in grasland zijn geen synthetische insecticiden toegelaten. In het onderzoek zijn enkele insecticiden en middelen op basis van kruidenextracten getoetst, in totaal zeven producten. Slechts één middel zorgde voor halvering van het aantal levende engerlingen in de bodem ten opzichte van het niet behandelde proefveld. Dit middel, Etheric guard, werd toegediend met een injecteur op de plaats waar de engerlingen zich in de bodem bevonden. Tijdens het onderzoek bleek dat het rollen en berijden van het grasland het aantal engerlingen ook verlaagde. Berijden zorgt, bij engelingenschade, voor een betere graszode en minder onkruid.

Meikever
Meikever
Schade engerlingen
Schade engerlingen

Engerlingen zijn de larven van de bladsprietkevers. Vooral de engerlingen van de meikevers (Melolontha melolontha) en de rozenkevers (Phyllopertha horticola) geven schade in grasland. De engerlingen vreten aan de wortels van de grasplanten zodat de zode minder contact heeft met de ondergrond. Bij droog weer verdroogt de zode en sterft de grasmat af. Bij voldoende vocht is de primaire schade minimaal tot beperkt, omdat de resterende graswortels zorgen voor voldoende vochtopname om de grasmat gezond en groen te houden. Zogenaamde secundaire schade, die wordt veroorzaakt door zoogdieren en vogels die engerlingen eten, komt zowel onder droge als vochtige omstandigheden voor; deze schade zoals losgetrokken en omgewoelde zode is vaak aanzienlijker dan de primaire schade.