koeien de marke naar buiten

Nieuws

Goed weiden is zo vroeg mogelijk weiden

Gepubliceerd op
18 april 2013

Op maandag 15 april zijn de 80 koeien op De Marke voor het eerst naar buiten gegaan. Wanneer je met de koeien wilt weiden moet je nu beginnen, zo luidt de strategie. Met de hoge temperaturen komende week 'bruist' het gras de grond uit, als je te lang wacht loop je achter de feiten aan.

De koeien gaan eerst alle percelen voorweiden en daarna heeft De Marke gekozen voor standweiden. Dit systeem is goed voor de zode, beter voor de kostprijs en het standweiden geeft de meeste rust voor de koe. Het werk dat de koeien met het voorweiden doen is het best te beschrijven als 'afknabbelen' van de grastoppen, waardoor het gras mooi kan uitstoelen. De totale 24 hectare grasland die er op De Marke beschikbaar is om te weiden is verdeeld in drie blokken van 8 hectare. Met het voorweiden lopen de  koeien op 2 blokken, 16 hectare dus. De overige 8 hectare is volledig bemest en dient als eerste blok voor het standweiden.

Naast het 'afknabbelen' werkt  het voorweiden ook positief op het verdringen van het onkruid. De koeien nemen ook paardebloemen mee tijdens het grazen en zo blijven ook deze mooi kort en onder controle. Een voordeel van het zo vroeg gaan weiden is dat De Marke kan besparen op het voeren van (duur) eiwit en daarmee daalt meteen de kostprijs van de productie. Het melkureum in de tankmelk wordt nauwlettend gevolgd om de eiwitvoorziening van de koeien in de gaten te houden. Wanneer het ureum boven de 20 komt, kan er eiwit uit het rantsoen. Komt het ureum onder de 15 dan voegt De Marke weer wat eiwit bij. Het streven is een melkproductie te realiseren met een ureumgetal rond de 20, dat geeft de meeste productie en mineralen efficiency. De koeien zullen zo'n anderhalve week voorweiden, dan wordt er kunstmest op die 16 hectare gestrooid en groeit er een maaisnede. De koeien gaan dan standweiden op de overige 8 hectare.