uitreiking BDT certificaat aan WML

Nieuws

Goud voor WML en zilver voor Waterschap Roer en Overmaas

Gepubliceerd op
4 april 2014

Waterschap Roer en Overmaas en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) hebben uit handen van Limburgs gedeputeerde Bert Kersten het Certificaat Duurzaam Terreinbeheer uitgereikt gekregen. WML en het waterschap beheren hun terreinen volgens de richtlijnen van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van Stichting Milieukeur. Tijdens de uitreiking werden ook andere terreinbeheerders (zoals gemeenten) opgeroepen om meer werk te maken van duurzaam terreinbeheer.

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Het Certificaat Duurzaam Terreinbeheer richt zich op de inrichting en het beheer van groene en verharde terreinen. Het stelt strenge eisen aan onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, het omgaan met bijvoorbeeld zwerfafval en het gebruik en de inkoop van duurzame materialen. Afhankelijk van de genomen maatregelen zijn er certificaten in brons, zilver en goud. Een belangrijk doel van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is het zo veel mogelijk terugdringen en voorkómen van bestrijdingsmiddelen in bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Om dat doel te bereiken, moet duurzaam terreinbeheer niet beperkt blijven tot waterschappen en drinkwaterbedrijven. Een brede aanpak is nodig: het wegstromen van bestrijdingsmiddelen houdt immers niet op bij de perceelsgrens.

Een goed begin

Vandaar dat WML en Waterschap Roer en Overmaas de certificaten die zij vandaag ontvangen niet zien als een eindresultaat, maar vooral als een goed begin van meer duurzaam terreinbeheer in Limburg. Directeur Ria Doedel van WML: "het certificaat is een mooie beloning van ons werk, maar geen doel op zich. Belangrijk is dat we het goede voorbeeld geven. Een voorbeeld dat navolging verdient en nodig heeft."

Uitreiking certificaat aan Paul Steegemans en Jan Schrijen (WS Roer en Overmaas) door Bert Kersten, gedeputeerde Provincie Limburg (vlnr).
Uitreiking certificaat aan Paul Steegemans en Jan Schrijen (WS Roer en Overmaas) door Bert Kersten, gedeputeerde Provincie Limburg (vlnr).

Voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas: "We zien juist nu dat gemeenten om financiële redenen teruggrijpen naar milieuonvriendelijke onkruidbestrijding. Jammer. Ook Waterschap Roer en Overmaas geeft nu het goede voorbeeld. Daarmee moedigen we de gemeenten aan om ook in deze tijden duurzaam terreinbeheer toe te passen . Alleen zo kunnen we de kwaliteit van ons oppervlaktewater én ons drinkwater op langer termijn waarborgen." (www.wml.nl en www.overmaas.nl).

Zelf aan de slag

Gecertificeerd terreinbeheer ook iets voor uw organisatie? Klik hier voor meer informatie.

In het traject naar certificering heeft WML gebruik gemaakt van de expertise van Plant Research International (Wageningen UR). Onze adviseurs kunnen ook u adviseren en ondersteunen bij het invoeren van gecertificeerd terreinbeheer conform de Barometer. Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met Chris van Dijk (tel.: 0317 480545)