WBL zuiveringslocatie

Nieuws

Goud voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)

Gepubliceerd op
6 januari 2015

Nadat in november een audit door KIWA goed is doorstaan, is Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) per 15 december 2014 officieel in het bezit van het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer niveau GOUD. WBL gaat haar terreinen volgens de richtlijnen van de Barometer beheren. Op deze dag heeft het team, welke zich bezig heeft gehouden met de certificering, directeur Guus Pelzer het certificaat overhandigd.

Foto vlnr: Theo Emmah (projectleider), Leon Fransen (toezichthouder BDT), Léon Winthaegen (coördinator BDT) en Guus Pelzer (directeur)
Foto vlnr: Theo Emmah (projectleider), Leon Fransen (toezichthouder BDT), Léon Winthaegen (coördinator BDT) en Guus Pelzer (directeur)

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Steeds meer bedrijven en organisaties kiezen voor gecertificeerd terreinbeheer omdat ze de kwaliteit van het (terrein)beheer inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken. Barometer Duurzaam Terreinbeheer (BDT) is een certificatiesysteem op drie niveaus voor beheer van groene en verharde terreinen (Goud, Zilver en Brons). Het certificaat is bedoeld als kwaliteits­borging van een zo duur­zaam mogelijke invulling van de inrichting en het beheer van groene en verharde terreinen.

Milieukeur

WBL heeft met Goud het meest ambitieuze niveau binnen de Barometer gehaald en mag het keurmerk Milieukeur gebruiken. Het keurmerk stelt naast voorwaarden aan het gebruik van bestrij­dings­mid­delen in groen en op verhardingen ook eisen aan een groot aantal andere aspecten bij de inrichting en het beheer van terreinen. Het gaat hierbij o.a. om het duurzaam inkopen van plant- en inrichtingsmaterialen, verwerking van groen- en zwerfafval, toepassing van meststoffen, gladheidsbestrijding en het gebruik van brandstoffen en smeermiddelen.

Zelf ook aan de slag?

Gecertificeerd terreinbeheer ook iets voor uw organisatie? Klik hier voor meer informatie. In het traject naar certificering heeft WBL gebruik gemaakt van de expertise van Plant Research International (Wageningen UR). Onze adviseurs kunnen ook u adviseren en ondersteunen bij het invoeren van gecertificeerd terreinbeheer conform de Barometer. Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met Chris van Dijk (tel.: 0317 480545).