Green adaptation introductie

Klimaatverandering daagt uit tot maatregelen die de nadelen ervan tegengaan en die ervoor zorgen dat er wordt geprofiteerd van de positieve gevolgen. De onzekerheid rondom klimaatverandering in combinatie met sociaal economische schommelingen vraagt veerkracht van mensen en ecosystemen. In green adaptation werken partijen aan strategieën, om mensen en ecosystemen te sterken in hun vermogen om adequaat in te spelen op veranderende omstandigheden.

Green adaptation betreft het:

  • Ontwikkelen van strategieën, die optimaal gebruik maken van natuurlijke krachten van ecosystemen,
  • Zoeken naar kansen voor het robuuster inrichten van urbane and rurale gebieden (land en water) zodat ze beter zijn opgewassen tegen onzekere toekomsten,
  • Koppelen van klimaatvraagstukken aan opgaven op gebied van water, natuur, en landbouw
  • Creëren van win –win oplossingen en dienen van meerdere belangen
  • Zoeken naar synergie tussen adaptatie en mitigatie
  • Samenwerken met stakeholders