Promotie

Greening the construction of marine infrastructure: A governance approach

Promovendus D (Dorien) Korbee MSc
Promotor prof.dr.ir. APJ (Arthur) Mol
prof.dr.ir. JPM (Jan) van Tatenhove
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Milieubeleid
Datum

vr 20 februari 2015 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

De uitbreiding en nieuwbouw van havens heeft een impact op de natuurlijke omgeving.  Om de negatieve gevolgen hiervan te verkleinen wordt geĆ«xperimenteerd met innovatieve ontwerpmethoden, die erop gericht zijn havenontwikkeling en natuurontwikkeling te integreren. Deze nieuwe methoden vragen om een veranderende sturing (governance) van haven(uitbreidings)projecten. Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke wijze de sturing van deze projecten kan bijdragen aan de vergroening van de aanleg van havens. In het bijzonder is gekeken naar de rol van privatisering en mondialisering.

Om antwoorden op deze vragen te krijgen zijn drie havenprojecten in detail geanalyseerd: de uitbreiding van de Rotterdamse haven (Tweede Maasvlakte), het uitdiepen van het toegangskanaal in Melbourne en de aanleg van een cruiseschiphaven in Jamaica.

Dit onderzoek laat zien dat er een verscheidenheid aan projectarrangementen bestaat, wat versterkt wordt door processen van mondialisering en privatisering. Deze verscheidenheid leidt ertoe dat de toepassing van innovatieve methoden afhankelijk is van de governance setting. De case studies laten zien dat de toegenomen input van mondiale en private actoren, regels, hulpbronnen en discoursen een positieve uitwerking heeft op de verspreiding en acceptatie van innovatieve, groene ontwerpmethoden.

Propositions

  1. Building with nature cannot be understood as just innovations in marine infrastructural engineering. (this thesis)
  2.  Currently, global corporations are the key actors in sustainable construction of marine infrastructure. (this thesis)
  3.  The absence of numbers in qualitative research does not mean that such research is not replicable or not valid.
  4. The increasing amount of sustainability labels at retail outlets reduces consumer trust in sustainable production chains.
  5. Wageningen University should complement Science for Impact with Science for Science.
  6. A country's level of civilization is reflected by the way it treats refugees